• BDO PROCENE VREDNOSTI: Pregled procena vrednosti širom sveta
Brošura:

BDO PROCENE VREDNOSTI: Pregled procena vrednosti širom sveta

10 maj 2017

Na stranicama priložene brošure možete se upoznati sa procenama koje je BDO mreža eksperata radila širom sveta u 2016. godini (Srbija: 23-24 str).