• Napredna pretraga

Prikazano 1 - 9 of 16
1  2
23 novembar 2017

ODLOŽENA PRIMENA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDVPrimena Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV je odložena za 1. jul 2018. godine. Pri tome...

/sr-latn-cs/pregled/tax-highlights/tax-highlights-novembar-2017
13 novembar 2017

Odeljenje za poresko savetovanje je pripremilo Uputstvo kako da popunite pregled obračuna PDV u skladu sa novim Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV koji se primenjuje od 01. januara 2018. godine. {^youtubevideo|(width)700...

/sr-latn-cs/pregled/tax-highlights/uputstvo-kako-da-popunite-pregled-obracuna-pdv
17 oktobar 2017

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O PDV I PRAVILNIKA O PRIMJENI PDV Skupština Crne Gore 26. jula 2017. godine donijela je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost a koji je stupio na snagu 08.08.2017. godine.Najznačajnije izmjene se odnose na određivanje mjesta prometa usluga i...

/sr-latn-cs/pregled/bdo-crna-gora/tax-highlights-bdo-crna-gora-oktobar-2017
12 oktobar 2017

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDVUsvijen je novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV koji će se primenjivati od 1. januara 2018. godine.

/sr-latn-cs/pregled/tax-highlights/tax-highlights-oktobar-2017
01 septembar 2017

RADNA VERZIJA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDVObveznik PDV je dužan da, radi pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV, vodi evidenciju koja obezbeđuje vršenje kontrole, kao i da za svaki poreski period sačini pregled...

/sr-latn-cs/pregled/tax-highlights/tax-highlights-septembar-2017
29 avgust 2017

NOVA UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTIOd 30. avgusta 2017. godine na snazi je nova Uredba o uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne...

/sr-latn-cs/pregled/tax-highlights/tax-highlights-avgust-2017
06 jun 2017

NAJNOVIJA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA NOVIM PRAVILIMA O ODREĐIVANJU MESTA PROMETA USLUGA U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOSTOd 1. aprila 2017. godine u primeni su nova pravila za utvrđivanje mesta prometa usluga u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost koja su usglašena...

/sr-latn-cs/pregled/tax-highlights/tax-highlights-jun-2017
11 april 2017

UPRAVA CARINA IZDALA OBJAŠNJENJE KOJIM SE POTVRĐUJE USAGLAŠENOST CARINSKIH POSTUPAKA SA IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PDV U OBLASTI PRUŽANJA USLUGA TRANSPORTA Uprava carina Republike Srbije je 31. marta 2017. godine izdala objašenjenje br. 148-11-439-02-28/2/2017 kojim se potvrđuje da su sve...

/sr-latn-cs/pregled/tax-highlights/tax-highlights-april-2017
22 mart 2017

OBAVEZA STRANOG LICA DA IMENUJE PDV PUNOMOĆNIKA U REPUBLICI SRBIJINajnovijim izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (koje su na snazi od 1. Januara 2017. godine) uvedene su kaznene odredbe za strana lica koja vrše promet dobara i usluga na teritoriji Srbije a u...

/sr-latn-cs/pregled/tax-highlights/tax-highlights-mart-2017-2
Prikazano 1 - 10 of 16
1 2