• Napredna pretraga

Displaying 1 - 9 of 23
1  2 3
12 February 2018

MSFI 16 stupa na snagu u 2019. godini. Donosi bitne promene u pogledu računovodstvenog obuhvatanja lizinga i imaće veliki uticaj na zakupce koji su ušli u materijalno značajne ugovore o zakupu koji se sada evidentiraju kao operativni lizing. Sa druge strane, za zakupodavce, računovodstveni...

/sr-latn-cs/pregled/mfsi/msfi-16-zakup
12 February 2018

MSFI 15 donosi nov i detaljan pristup računovodstvenom obuhvatanju prihoda i postoji velika verovatnoća da će imati dalekosežne efekte na veliki broj privrednih grana. Zasniva se na novom modelu koji se sastoji od pet koraka i sadrži sveobuhvatan niz zahteva koji se razlikuju od postojećih...

/sr-latn-cs/pregled/mfsi/msfi-15-prihodi-od-ugovora-s-kupcima
09 February 2018

Poslednjih nekoliko meseci možemo čitati o vrtoglavim vrednostima kriptovaluta, a najviše bitkoina. Cenovne oscilacije kriptovaluta otvorile su mogućnost investiranja i brze zarade i na našim prostorima kako fizičkim tako i pravnim licima. Istovremeno investiranje u kriptovalute pokrenulo je i...

/sr-latn-cs/pregled/ostalo/finansije-i-kriptovalute-u-srbiji
07 February 2018

Novi MSFI 9, koji zamenjuje dosadašnji MRS 39 i koji je stupio na snagu 1. januara 2018. godine, uvodi nove zahteve u vezi sa klasifikacijom i vrednovanjem finansijskih instrumenata koji će uticati na privredne subjekte u svim privrednim granama. MSFI 9 je odgovor na finansijsku krizu i finale...

/sr-latn-cs/pregled/mfsi/msfi-9-finansijski-instrumenti
31 January 2018

GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2017. GODINUU Službenom glasniku Republike Srbije br. 7/2018 objavljen je podatak o prosečnoj godišnjoj zaradi ostvarenoj u Republici Srbiji u 2017. godini. Prosečna bruto zarada u 2017. godini iznosi RSD 791,712.Obavezu plaćanja godišnjeg poreza na dohodak...

/sr-latn-cs/pregled/tax-highlights/tax-highlights-januar-2018
25 December 2017

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В НАЛОГОВЫЕ ЗАКОНЫПарламент Сербии 14 декабря 2017 года внес изменения и дополнения в пакет налоговых Законов, а также в Закон о труде. Настоящие изменения опубликованы в «Oфицальном вестнике РС» №113/17.Более подробная информация о поправках в вышеуказанные законы...

/sr-latn-cs/pregled/tax-highlights/налоговые-новости-за-декабрь-2017
25 December 2017

IZMENE I DOPUNE PORESKIH ZAKONASkupština Srbije je dana 14. decembra 2017. godine usvojila izmene i dopune seta poreskih zakona kao i Zakona o radu, koji su objavljeni u Službenom Glasniku Republike Srbije br. 113/17.Detaljnije o izmenama navedenih zakona u nastavku teksta.IZMENE ZAKONA O POREZU...

/sr-latn-cs/pregled/tax-highlights/tax-highlights-decembar-2017
23 November 2017

ODLOŽENA PRIMENA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDVPrimena Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV je odložena za 1. jul 2018. godine. Pri tome...

/sr-latn-cs/pregled/tax-highlights/tax-highlights-novembar-2017
13 November 2017

Odeljenje za poresko savetovanje je pripremilo Uputstvo kako da popunite pregled obračuna PDV u skladu sa novim Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV koji se primenjuje od 01. januara 2018. godine. {^youtubevideo|(width)700...

/sr-latn-cs/pregled/tax-highlights/uputstvo-kako-da-popunite-pregled-obracuna-pdv
Displaying 1 - 10 of 23
1 2 3