• Napredna pretraga

Displaying 1 - 9 of 30
1  2 3 4
18 April 2018

PREDLOG IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJIVlada Republike Srbije je 5. aprila 2018. godine Skupštini Republike Srbije prosledila predlog izmena i dopuna Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. U nastavku dajemo pregled najznačajnijih predloženih...

/sr-latn-cs/pregled/tax-highlights/tax-highlights-april-2018
16 April 2018

Kako se ubrzano približava 25. maj, rok za usklađivanje organizacija sa odredbama GDPR-a, svedoci smo sve veće aktuelizacije kompleksnih tema o zaštiti podataka o ličnosti. Zahtevi centrala međunarodnih kompanija koji se odnose na usklađivanje poslovanja njihovih ispostava na teritoriji Republike...

/sr-latn-cs/pregled/ostalo/gdpr-odgovor-na-rizike-ili-stvaralac-novih-rizika
12 April 2018

Evropska komisija je nedavno predložila uvođenje „digitalnog poreza“ za kompanije koje posluju u digitalnoj ekonomiji i pružaju usluge: društvene mreže, kolaborativne platforme, kreiranje i plasiranje internet sadržaja i sl. Jedna od privremenih mera koja se predlaže u okviru EU je uvođenje...

/sr-latn-cs/pregled/ostalo/digitalni-porez-kako-oporezovati-aktivnosti-digitalnih-giganata
13 March 2018

Novi pravilnik o kamatnim stopama „van dohvata ruke“ za 2018. godinuMinistarstvo finansija Republike Srbije je u Službenom glasniku broj 18 of 9. marta 2018. godine objavilo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su za svrhe utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica za 2018. godinu u...

/sr-latn-cs/pregled/tax-highlights/tax-highlights-mart-2018-2
05 March 2018

NAJNOVIJA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJENepostojanje prava na odbitak prethodnog PDV po osnovu carinskog računaNakon skoro godinu dana od početka primene novih pravila za utvrđivanje mesta prometa usluga u skladu sa članom 12 Zakona o porezu na dodatu vrednost, i dalje se u...

/sr-latn-cs/pregled/tax-highlights/tax-highlights-mart-2018
12 February 2018

MSFI 16 stupa na snagu u 2019. godini. Donosi bitne promene u pogledu računovodstvenog obuhvatanja lizinga i imaće veliki uticaj na zakupce koji su ušli u materijalno značajne ugovore o zakupu koji se sada evidentiraju kao operativni lizing. Sa druge strane, za zakupodavce, računovodstveni...

/sr-latn-cs/pregled/mfsi/msfi-16-zakup
12 February 2018

MSFI 15 donosi nov i detaljan pristup računovodstvenom obuhvatanju prihoda i postoji velika verovatnoća da će imati dalekosežne efekte na veliki broj privrednih grana. Zasniva se na novom modelu koji se sastoji od pet koraka i sadrži sveobuhvatan niz zahteva koji se razlikuju od postojećih...

/sr-latn-cs/pregled/mfsi/msfi-15-prihodi-od-ugovora-s-kupcima
09 February 2018

Poslednjih nekoliko meseci možemo čitati o vrtoglavim vrednostima kriptovaluta, a najviše bitkoina. Cenovne oscilacije kriptovaluta otvorile su mogućnost investiranja i brze zarade i na našim prostorima kako fizičkim tako i pravnim licima. Istovremeno investiranje u kriptovalute pokrenulo je i...

/sr-latn-cs/pregled/ostalo/finansije-i-kriptovalute-u-srbiji
07 February 2018

Novi MSFI 9, koji zamenjuje dosadašnji MRS 39 i koji je stupio na snagu 1. januara 2018. godine, uvodi nove zahteve u vezi sa klasifikacijom i vrednovanjem finansijskih instrumenata koji će uticati na privredne subjekte u svim privrednim granama. MSFI 9 je odgovor na finansijsku krizu i finale...

/sr-latn-cs/pregled/mfsi/msfi-9-finansijski-instrumenti
Displaying 1 - 10 of 30
1 2 3