• Tax Highlights - Januar 2018
Članak:

Tax Highlights - Januar 2018

31 January 2018

GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2017. GODINU

U Službenom glasniku Republike Srbije br. 7/2018 objavljen je podatak o prosečnoj godišnjoj zaradi ostvarenoj u Republici Srbiji u 2017. godini. Prosečna bruto zarada u 2017. godini iznosi RSD 791,712.

Obavezu plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana imaju fizička lica rezidenti, kao i nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije, ukoliko njihov godišnji neto prihod, zarađen u 2017. godini  prelazi iznos od RSD 2,375,136.

Oporezivanje dohotka vrši se progresivnim stopama i to tako što se stopom poreza od:

  • 10% na iznos do šestostruke godišnje bruto zarade
  • 15% na iznos preko šestostruke prosečne godišnje bruto zarade.

Lični odbici iskazani procentualno u odnosu na prosečnu godišnju zaradu zaposlenom isplaćenu u Republici za 2017. godinu iznose:

  • 40% za poreskog obveznika – RSD 316,685
  • 15% za izdržavanog člana porodice – RSD 118,757.

Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% od dohotka za oporezivanje.

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana za 2017. godinu je 15. maj 2018. godine. Poreska prijava se podnosi u elektronskoj formi ili u pismenom obliku - neposredno ili putem pošte.

 

OBJAVLJENI USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI POREZA NA DOHODAK GRAĐANA

Na osnovu Zakona o porezu na dohodak građana, Vlada Republike je objavila usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana:

Rb

Naknada i neoporezivi iznosi

Od 1. februara 2018.

1.

Neoporezivi iznos zarada

15,000

2.

Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju

3,837

3.

Dnevnice na sluzbenom putu u zemlji

2,303

4.

Naknada prevoza na sluzbenom putovanju

6,716

5.

Solidarna pomoć u slučaju bolesti, zdravstvene, rehabilitacije, invalidnosti zaposlenog ili člana porodice

38,370

6.

Poklon deci zaposlenih, do 15 godina, povodom Nove godine i Bozića

9,592

7.

Jubilarne nagrade zaposlenima

19,183

8.

Premije za dodatno dobrovoljno penzijsko osiguranje

5,757

9.

Stipendije i krediti učenicima i studentima

11,511

10.

Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzioisanog radnika

67,145

11.

Hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju klubovi

9,592

12.

Pojedinačno ostvareni dobitak (član 83. stav 4, tačka 1)

11,684

13.

Nagrade, novčane pomoći i ostala davanja licima koja nisu zaposlena kod isplatioca

12,746

14.

Naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva

5,150