• Uputstvo kako da popunite pregled obračuna PDV
Članak:

Uputstvo kako da popunite pregled obračuna PDV

13 November 2017

Odeljenje za poresko savetovanje je pripremilo Uputstvo kako da popunite pregled obračuna PDV u skladu sa novim Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV koji se primenjuje od 01. januara 2018. godine.