• Novi pogledi na negu starijih ljudi
Brošura:

Novi pogledi na negu starijih ljudi

26 June 2018

U svom novom izveštaju „Novi pogledi na negu starijih ljudi”, BDO analizira kako se u različitim zemljama koriste novi i inovativni načini da bi se odgovorilo na sve veću potražnju za brigu o starijim osobama i primenu koncepta “briga o starijima zasnovana na povećanju vrednosti. Izneti su saveti i praktična rešenja koja mogu biti od pomoći javnim i privatnim organizacijama u ostvarenju svojih društveno odgovornih ciljeva.

Kako da primenimo komercijani pristup uz istovremeno zadržavanje uloge socijalne zaštite? Šta se može preduzeti kako bi se povećao broj “zdravih godina”? Da li investiramo na najbolji mogući način? Ovo su važna pitanja na koja javni sektor često nema praksu da odgovara. Međutim, promene očekivanja u društvu, neophodnost smanjenja troškova, izmene u regulativi i tržišnim uslovima donose nove izazove i potrebu za odgovorima na ova i slična pitanja.

Uprkos sve dužem životnom veku stanovništva, starije osobe nisu toliko zdrave koliko se očekuje

Svakoga dana, u narednih 20 godina, skoro 10.000 ljudi će napuniti 65 godina. BDO tim eksperata je pripremajući izveštaj “Novi pogledi na negu starijih ljudi” uočio postojanje značajno većeg broja  “nezdravih godina života” nego što je to očekivano. Taj broj u nekim državama iznosti čak 12 (Nemačka) što je u suprotnosti sa verovanjem da penzija predstavlja “zlatno životno doba”.


“ Rešenje se ne može tražiti samo lečenju simptoma bolesti. Ako pođemo od rezultata istraživanja koje je BDO sproveo u različitim zemljama, mudrija odluka je investirati u metode, programe i aktivnosti koji omogućavaju da ljudi stare na drugačiji način. Vreme je da se fokus prebaci na investicije u prevenciju i rehabilitaciju.”


Još jedan od načina je stvaranje privlačnijih uloga za multidisciplinarne stručnjake koji zajednički rade u pružanju efikasnije zaštite. BDO pokazuje kako upotreba tehnologije može pomoći u ublaživanju efekta nedostatka stručnjaka koji se binu o starijim ljudima. Inicijative kao što su centralizovano vođene i integrisane evidencije pacijenata kojima je potrebna nega, mogu delimično da prevaziđu ovu oskudicu kroz poboljšanje razmene informacija i efikasniju alokaciju i organizaciju rada stručnjaka uključenih u negu starijih. Primeri su “telecare” i “telehealth”, koji će omogućiti ljudima da duže ostanu kod kuće i da se brzo vraćaju kući nakon otpuštanja iz bolnice. Veštačka inteligencija odnosno angažovanje robota predstavlja takođe jedan od načina za suočavanje sa nedostatkom radne snage.

Promene u vrsti nadoknade će dovesti do novih poslovnih modela za brigu o starijim ljudima

BDO zaključuje da će za primenu koncepta nege starijih zasnovanoj na kreiranju vrednosti biti potrebni novi biznis modeli i nove vrste ulaganja. Pre svega to znači fokusiranje napora na prevenciju i rehabilitaciju, kao i podsticanje inovacija. Ovo ide ruku pod ruku sa značajnim socijalnim izdacima koji neminovno postavljaju pitanja o poreklu i volumenu investicija kao i o očekivanim rezultatima, upozorava BDO.

Original content provided by BDO