• BDO Srbija uvela uslugu Poreski punomoćnik

BDO Srbija uvela uslugu Poreski punomoćnik

15 May 2017

Stručnjaci u BDO Srbija od sada mogu da pomognu u ispravnom uspostavljanju registracije lokalnog PDV punomoćnika. Na taj način, omogućili smo podršku klijentima da lokalno poslovanje u Srbiji obavljaju u skladu sa poreskim propisima. Nepoštovanje obaveze da se imenuje poreski punomoćnik može dovesti do izricanja kazni u slučaju poreske kontrole.

Više na http://www.bdo.co.rs/sr-latn-cs/usluge/poresko-savetovanje/poreski-punomocnik