• Najnovija istraživanja BDO o globalno prisutnim poslovnim rizicima

Najnovija istraživanja BDO o globalno prisutnim poslovnim rizicima

16 May 2017

BDO je objavio rezultate ovogodišnjeg istraživanja o tome šta rukovodioci širom sveta smatraju najznačajnijim rizicima. U publikaciji pod nazivom Global Risk Lanscape, prikazana su sumirana mišljena preko 500 direktora i stručnjaka koji posluju u 55 zemalja širom sveta.

U istraživanju se došlo do zaključka  da je od ukupnog broja anketiranih, 72% svet gleda kao na sve rizičnije mesto jer rizici svakodnevno menjaju oblik i izvore. Kao tri najuticajnija rizika, navedeni su: rizici koje donosi nova regulativa (35%), konkurencija (30%) i spor izlazak ekonomije iz recesije (29%). U istraživanju su detaljno analizirani i svestrani uticaji rizika od upotrebe novih tehnologija, rizici u odnosu na koje su rukovodioci u pojedinim delovima sveta najmanje pripremljeni kao i mnogi drugi aspekti kako se posmatraju rizici u današnjem poslovnom svetu.

Izvor: BDO UK,  https://www.bdo.co.uk/en-gb/news/2017/global-business-leaders-feel-the-effects-of-a-risk