• Napredna pretraga

Prikaz 1 - 9 of 68
1  2 3 4 5 ...
10 decembar 2018

NOVI ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTINarodna Skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 13. novembra 2018. godine usvojila novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.Zakon o zaštiti podataka o ličnosti je objavljen u „Službenom glasniku RS“ br. 87/2018 dana 13.11.2018. godine (u daljem...

/sr-latn-rs/pregled-sr/legal-highlights/legal-highlights-decembar-2018
06 decembar 2018

IZMENE I DOPUNE PORESKIH ZAKONAVlada Republike Srbije je dana 22. novembra 2018. godine objavila predlog izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

/sr-latn-rs/pregled-sr/poresko-savetovanje/tax-highlights/tax-highlights-decembar-2018
09 novembar 2018

NACRT IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICAMinistarstvo finansija je 07. novembra 2018. godine objavilo Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

/sr-latn-rs/pregled-sr/poresko-savetovanje/tax-highlights/tax-highlights-novembar-2018
24 oktobar 2018

The BDO Expatriate Newsletter provides a brief overview of issues affecting international assignees, predominantly, but not exclusively, from a tax and social security perspective.This newsletter brings together individual recent country updates. As you will appreciate the wealth of changes...

/sr-latn-rs/pregled-sr/poresko-savetovanje/exaptriate-tax/bdo-expatriate-newsletter-issue-45
17 oktobar 2018

Na pitanje šta je potrebno da bi se opstalo u poslu dugi niz godina i pritom ostati uspešan, Milovan Popović, direktor sistema revizor­sko-konsultantske kuće „BDO Srbija” i menadžing partner, odgovara rečima velikog kineskog mislioca Konfučija: „Čovek koji pomera planinu, započinje odnoseći sitno...

/sr-latn-rs/pregled-sr/bdo-srbija/a-krenuli-smo-sa-cetvoro-zaposlenih-i-zastavom-128
12 oktobar 2018

SPORAZUM O SOCIJALNOJ ZAŠTITI SA KINOM STUPIO NA SNAGUSporazum o socijalnoj sigurnosti između Republike Srbije i Narodne Republike Kine je potvrđen 26. septembra 2018. godine a u primeni je od 05. oktobra 2018. godine.U skladu sa odredbama sporazuma, radnici iz Kine upućeni na rad u kompanije...

/sr-latn-rs/pregled-sr/poresko-savetovanje/tax-highlights/tax-highlights-oktobar-2018
09 oktobar 2018

BDO Indirect Tax News focuses on issues of practical importance in the field of VAT and similar indirect taxes, such as GST. Experts from all over the world provide first-hand information on recent developments in legislation, jurisdiction and tax authorities’ opinions and directives.Contents...

/sr-latn-rs/pregled-sr/poresko-savetovanje/indirektni-porezi/bdo-indirect-tax-news-issue-3-2018
26 septembar 2018

Skupština Republike Srbije je 8, juna 2018, godine usvojila najnovije izmene i dopune Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon).Zakon je objavljen u “Službenom glasniku RS” br. 44/2018 i stupio je na snagu 09.06.2018. godine, s tim da je kod najvećeg broja izmenjenih odredbi primena...

/sr-latn-rs/pregled-sr/legal-highlights/legal-highlights-izmene-i-dopune-zakona-o-privrednim-drustvima
17 septembar 2018

"Kada govorimo o tržištu komercijalnih nepokretnosti, trend oba sentiment indeksa (tj. nivoa optimizma zakupaca I investitora) u regionu ima uzlaznu putanju, uključujući Mađarsku, Rumuniju, Hrvatsku i Bugarsku, ponajviše u segmentu kancelarijskog prostora (tzv. office segment). Ovo suštinski...

/sr-latn-rs/pregled-sr/poslovno-savetovanje/korporativne-finansije/kvalitetan-poslovni-prostor-je-na-traznji
Prikaz 1 - 10 of 68
1 2 3 4 5 ...