• Napredna pretraga

Prikaz 1 - 8 of 8
1
06 decembar 2018

IZMENE I DOPUNE PORESKIH ZAKONAVlada Republike Srbije je dana 22. novembra 2018. godine objavila predlog izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

/sr-latn-rs/pregled-sr/poresko-savetovanje/tax-highlights/tax-highlights-decembar-2018
09 novembar 2018

NACRT IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICAMinistarstvo finansija je 07. novembra 2018. godine objavilo Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

/sr-latn-rs/pregled-sr/poresko-savetovanje/tax-highlights/tax-highlights-novembar-2018
17 septembar 2018

"Kada govorimo o tržištu komercijalnih nepokretnosti, trend oba sentiment indeksa (tj. nivoa optimizma zakupaca I investitora) u regionu ima uzlaznu putanju, uključujući Mađarsku, Rumuniju, Hrvatsku i Bugarsku, ponajviše u segmentu kancelarijskog prostora (tzv. office segment). Ovo suštinski...

/sr-latn-rs/pregled-sr/poslovno-savetovanje/korporativne-finansije/kvalitetan-poslovni-prostor-je-na-traznji
14 avgust 2018

Nova pravila vezana za zapošljavanje stranacaNa osnovu člana 28. stav 3. Zakona o zapošljavanju stranaca, Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je 2. avgusta 2018. godine, novi Pravilnik o dozvolama za rad, koji je u primeni od 25. avgusta 2018. godine.Cilj usvajanja...

/sr-latn-rs/pregled-sr/poresko-savetovanje/tax-highlights/tax-highlights-avgust-sr
27 jul 2018

OPOREZIVANJE ANGAŽMANA DIREKTORA KOJI NE PRIMA NAKNADU PO OSNOVU UGOVORA O PRAVIMA I OBAVEZAMA DIREKTORA BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSAMinistarstvo finansija je donelo Mišljenje broj 011-00-1137/2018-04 od 11.6.2018. godine koje se odnosi na utvrđivanje poreskog tretmana angažmana direktora (koji...

/sr-latn-rs/pregled-sr/poresko-savetovanje/tax-highlights/tax-highlights-juli-2018-sr
12 jul 2018

IZMENJEN PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZAMinistarstvo Finansija Republike Srbije objavilo je  izmenjenu i dopunjenu verziju Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak...

/sr-latn-rs/pregled-sr/poresko-savetovanje/tax-highlights/tax-highlights-juli-2018-1
12 februar 2018

MSFI 16 stupa na snagu u 2019. godini. Donosi bitne promene u pogledu računovodstvenog obuhvatanja lizinga i imaće veliki uticaj na zakupce koji su ušli u materijalno značajne ugovore o zakupu koji se sada evidentiraju kao operativni lizing. Sa druge strane, za zakupodavce, računovodstveni...

/sr-latn-rs/pregled-sr/revizija/msfi-16-zakup-sr
12 februar 2018

MSFI 15 donosi nov i detaljan pristup računovodstvenom obuhvatanju prihoda i postoji velika verovatnoća da će imati dalekosežne efekte na veliki broj privrednih grana. Zasniva se na novom modelu koji se sastoji od pet koraka i sadrži sveobuhvatan niz zahteva koji se razlikuju od postojećih...

/sr-latn-rs/pregled-sr/revizija/msfi-15-prihodi-od-ugovora-s-kupcima-sr
Prikaz 1 - 8 of 8
1