• Napredna pretraga

Prikaz 1 - 9 of 9
1
10 maj 2019

7:0 ili 3:4?Kada bi se rezultat iz podnaslova preneo na teren britanske političke stvarnosti, preciznije u gornji desni korner Konzervativne stranke, pitanje bi glasilo: Da li da insistiramo da izađemo iz Evropske unije i da se pretvaramo kao da se nikad nismo ni upoznali? Ukoliko uspemo u tome...

/sr-latn-rs/pregled-sr/sektori/ko-ce-biti-pobednik-u-igri-bregzita
21 mart 2019

Već neko vreme na BBC-ju između dva programa ide špica u kojoj Tereza Mej kaže da oko slobodnog kretanja ljudi, jurisdikcije Evropskog suda pravde i slanja ogromnih suma novca u Brisel nema pregovora. O čemu se zapravo radi?Tereza Mej je dvadeset dana nakon referenduma na kom je glasala za...

/sr-latn-rs/pregled-sr/sektori/izlazak-velike-britanije-iz-evropske-unije
30 decembar 2018

Zakonodavac je dana 28.12.2018. godine (Službeni glasnik RS broj 104/18), objavio nekoliko novih pravilnika koji su pre svega vezani za oblasti poreza definisane Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, Zakonom o porezu na dodatu vrednost, Zakonom o porezima na imovinu i Zakonom o poreskom...

/sr-latn-rs/pregled-sr/poresko-savetovanje/tax-highlights/novi-pravilnik-o-izmenama-i-dopunama-pravilnika-o-nacinu-razvrstavanja-stalnih-sredstava-po-grupama
17 septembar 2018

"Kada govorimo o tržištu komercijalnih nepokretnosti, trend oba sentiment indeksa (tj. nivoa optimizma zakupaca I investitora) u regionu ima uzlaznu putanju, uključujući Mađarsku, Rumuniju, Hrvatsku i Bugarsku, ponajviše u segmentu kancelarijskog prostora (tzv. office segment). Ovo suštinski...

/sr-latn-rs/pregled-sr/poslovno-savetovanje/korporativne-finansije/kvalitetan-poslovni-prostor-je-na-traznji
14 avgust 2018

Nova pravila vezana za zapošljavanje stranacaNa osnovu člana 28. stav 3. Zakona o zapošljavanju stranaca, Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je 2. avgusta 2018. godine, novi Pravilnik o dozvolama za rad, koji je u primeni od 25. avgusta 2018. godine.Cilj usvajanja...

/sr-latn-rs/pregled-sr/poresko-savetovanje/tax-highlights/tax-highlights-avgust-sr
27 jul 2018

OPOREZIVANJE ANGAŽMANA DIREKTORA KOJI NE PRIMA NAKNADU PO OSNOVU UGOVORA O PRAVIMA I OBAVEZAMA DIREKTORA BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSAMinistarstvo finansija je donelo Mišljenje broj 011-00-1137/2018-04 od 11.6.2018. godine koje se odnosi na utvrđivanje poreskog tretmana angažmana direktora (koji...

/sr-latn-rs/pregled-sr/poresko-savetovanje/tax-highlights/tax-highlights-juli-2018-sr
12 jul 2018

IZMENJEN PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZAMinistarstvo Finansija Republike Srbije objavilo je  izmenjenu i dopunjenu verziju Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak...

/sr-latn-rs/pregled-sr/poresko-savetovanje/tax-highlights/tax-highlights-juli-2018-1
12 februar 2018

MSFI 16 stupa na snagu u 2019. godini. Donosi bitne promene u pogledu računovodstvenog obuhvatanja lizinga i imaće veliki uticaj na zakupce koji su ušli u materijalno značajne ugovore o zakupu koji se sada evidentiraju kao operativni lizing. Sa druge strane, za zakupodavce, računovodstveni...

/sr-latn-rs/pregled-sr/revizija/msfi-16-zakup-sr
12 februar 2018

MSFI 15 donosi nov i detaljan pristup računovodstvenom obuhvatanju prihoda i postoji velika verovatnoća da će imati dalekosežne efekte na veliki broj privrednih grana. Zasniva se na novom modelu koji se sastoji od pet koraka i sadrži sveobuhvatan niz zahteva koji se razlikuju od postojećih...

/sr-latn-rs/pregled-sr/revizija/msfi-15-prihodi-od-ugovora-s-kupcima-sr
Prikaz 1 - 9 of 9
1