• Napredna pretraga

Prikaz 1 - 1 of 1
1
07 februar 2018

Novi MSFI 9, koji zamenjuje dosadašnji MRS 39 i koji je stupio na snagu 1. januara 2018. godine, uvodi nove zahteve u vezi sa klasifikacijom i vrednovanjem finansijskih instrumenata koji će uticati na privredne subjekte u svim privrednim granama. MSFI 9 je odgovor na finansijsku krizu i finale...

/sr-latn-rs/pregled-sr/revizija/msfi-9-finansijski-instrumenti-sr
Prikaz 1 - 1 of 1
1