Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila što bolju i personalizovaniju uslugu. Korišćenjem ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Molimo pročitajte našu politiku privatnosti za više informacija o kolačićima koje koristimo i kako da ih obrišete ili blokirate.
Članak:

Novi Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe

30 decembar 2018

Zakonodavac je dana 28.12.2018. godine (Službeni glasnik RS broj 104/18), objavio nekoliko novih pravilnika koji su pre svega vezani za oblasti poreza definisane Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, Zakonom o porezu na dodatu vrednost, Zakonom o porezima na imovinu i Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji. U nastavku vam prezentujemo najznačajnije novine uređene Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe (u nastavku: Novi Pravilnik), imajući u vidu činjenicu da su izmene iz ove oblasti najznačajnije.

Kako je nezvanično i najavljivano, zakonodavac je objavio Novi Pravilnik koji koji ima za cilj bliže regulisanje prelaznog režima primene poreske amortizacije za stalna sredstava pribavljena zaključno sa 31.12.2018. godine. Naime, ključne izmene i dopune koje su definisane Novim Pravilnikom odnose se pre svega na postupak amortizacije nematerijalne imovine kao i šta se sve smatra nematerijalnom imovinom sa aspekta primene konkretnog pravilnika, isto tako pokriveno je pitanje amortizacije stalnih sredstava koja se sastoje od pokretnih i nepokretnih delova.

Novim Pravilnikom propisana su i dva nova obrasca OA/I (u okviru koga se evidentiraju sredstva iz I grupe) i OA/N (koji se odnosi na poresku amortizaciju nematerijalne imovine).

Šta se Novim Pravilnikom obuhvata?

Novi Pravilnik isključivo uređuje pravila za obračun poreske amortizacije za stalna sredstva stečena zaključno sa 31.12.2018. godine (Nova pravila o poreskoj amortizacioji bliže će biti uređena pravilnikom čije se objavljivanje još uvek očekuje).

Ključne izmene Pravilnika: 

  • Odredbe Novog Pravilnika odnose se na obračun poreske amortizacije počev za 2018. godinu.
  • Nematerijalna sredstva – za nematerijalna sredstva pribavljena zaključno sa 31.12.2017. godine, primenjuju se pravila koja su važila i do sada.
  • Nematerijalna sredstva -  stečena u 2018. godini, čiji je vek trajanja duži od jedne godine i koja su kao takva priznata u knjigama obveznika, ne razvrstavaju se po grupama (za konkretna sredstva amortizacija se obračunava odvojeno u okviru OA/N obrasca za svako sredstvo posebno). Za predmetna sredstva primenjuje se proporcionalni metod amortizacije, dok je vek trajanja ekvivalentan veku trajanja nematerijalnog sredstva utvrđenog za potrebe evidentiranja u računovodstvene svrhe.  
  • Nematerijalnim sredstvima se smatraju: koncesije, patenti, robne i uslužne marke, žigovi, modeli, licence, franšize i ostala nematerijalna sredstva
  • Novi obrasci – OA/I za stalna sredstva razvrstana u I amortizacionu grupu; OA/N za nematerijalnu imovinu
  • Naknadna ulaganja – naknadna ulaganja na nekom od sredstava iz grupe od II do V izvršena počevši od 01.01.2019. godine, a čija je vrednost 10% veća od neotpisane vrednosti konkretnog sredstva, tretiraće će se u tom slučaju shodno novim pravilima za obračun poreske amortizacije (član 10b).
  • Naknadna ulaganja – početak amortizacije za prethodno pomenuta naknadna ulaganja otpočinje u poreskom periodu kada se naknadna ulaganja mogu smatrati završenim.

*Još uvek se očekuje objavljivanje pravilnika koji bi bliže trebalo da uredi primenu poslednjih izmena i dopuna Zakona o porezu na dobit pravnih lica

 

 

 

 

.