Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila što bolju i personalizovaniju uslugu. Korišćenjem ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Molimo pročitajte našu politiku privatnosti za više informacija o kolačićima koje koristimo i kako da ih obrišete ili blokirate.
  • Tax Highlights - April 2020 -3
Newsletter:

Tax Highlights - April 2020 -3

16 april 2020

Pravilnik o sadržini obrasca u kome se iskazuju podaci o licima za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava

 

Ministar finansija je 15. aprila 2020. godine, na osnovu člana 10 novodonete Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima doneo Pravilnik o sadržini obrasca u kome se iskazuju podaci o licima za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava (u daljem tekstu: Pravilnik).

Pravilnikom je definisan Obrazac SL – Spisak lica za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava.

Obrazac SL se podnosi u papirnoj formi, u dva primerka, tako što se jedan primerak dostavlja neposredno organizacionoj jedinici Poreske uprave nadležnoj za teritoriju na kojoj je sedište velikog pravnog lica, a drugi primerak Ministarstvu finansija - Upravi za trezor, Pop Lukina 7-9, 11000 Beograd.

 

U nastavku je ukratko predstavljen način popunjavanja dela 2. obrasca obrasca imajući u vidu da se u deo 1. unose opšti podaci o pravnom licu:

  1. u kolonu 1. Redni broj - redni broj pod kojim se unosi podatak za svakog pojedinačno navedenog zaposlenog;
  2. u kolonu 2. Ime i prezime - ime i prezime zaposlenog;
  3. u kolonu 3. JMBG - jedinstveni matični broj građana za zaposlenog;
  4. u kolonu 4. Osnov prekida rada - za zaposlene za koje je doneto rešenje o prekidu rada počev od 15. marta 2020. godine u skladu sa članom 116. Zakona o radu unosi se broj 116; za zaposlene za koje je doneto rešenje o prekidu rada počev od 15. marta 2020. godine u skladu sa članom 117. Zakona o radu unosi se broj 117;
  5. u kolonu 5. Datum kada je rešenje doneto - za zaposlene za koje je doneto rešenje o prekidu rada počev od 15. marta 2020. godine u skladu sa čl. 116. i 117. Zakona o radu, unosi se datum kada je rešenje doneto;
  6. u kolonu 6. Radno vreme - za zaposlene sa punim radnim vremenom unosi se broj 1; za zaposlene sa nepunim radnim vremenom unosi se decimalni broj manji od jedan, sa dva decimalna mesta, kao decimalni zapis procenta angažovanja zaposlenog sa nepunim radnim vremenom u odnosu na puno radno vreme;
  7. Ukupno - unosi se zbir brojeva u koloni 6.

Obrazac SL potpisuje ovlašćeno lice u velikom pravnom licu.

Rok za dostavljanje obrasca SL je najkasnije do 20. u mesecu za isplatu bespovratnih sredstava koja se vrši u sledećem mesecu. Naime, veliko pravno lice je dužno da do 20. aprila odnosno do 21. aprila, s obzirom da je 20. april neradni dan, dostavi obrazac SL nadležnoj jedinici Poreske uprave i Upravi za trezor za isplatu bespovratnih sredstava koja bi se izvršila u maju.