Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila što bolju i personalizovaniju uslugu. Korišćenjem ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Molimo pročitajte našu politiku privatnosti za više informacija o kolačićima koje koristimo i kako da ih obrišete ili blokirate.
  • Tax Highlights - April 2020
Newsletter:

Tax Highlights - April 2020

10 april 2020

GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA – PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA VREME VANREDNOG STANJA

 

Vlada Republike Srbije, zaključno sa 10. aprilom 2020. godine nije usvojila, niti predložila mere koje će uticati direktno na rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana koji je definisan Zakonom o porezu na dohodak građana (u daljem tekstu: Zakon).

Naime, Zakonom definisani rok ostaje nepromenjen, odnosno svi obveznici konkretnog poreza dužni su da podnesu poresku prijavu najkasnije do 15. maja 2020. godine, a za prihod koji su ostvarili u 2019. godini.

Imajući u vidu trenutno otežane okolnosti obavljanja poslovnih aktivnosti za vreme trajanja vanrednog stanja (usled pandemije COVID-19), Poreska uprava Republike Srbije uskladila je svoje poslovanje prema trenutnim okolnostima (više na: http://www.purs.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/6203/izmenjen-nacin-rada-i-komuniciranja-poreske-uprave-republike-srbije-za-vreme-vanrednog-stanja.html. ), te shodno tome obaveštavamo vas o mogućim načinima podnošenja poreske prijave u narednom periodu:

        1. Lično (fizičko) podnošenje

Poreska prijava podnosi se lično na pisarnicama Poreske uprave koje su sada određene kao jedine koje rade sa strankama. Spisak adresa je objavljen na sajtu Poreske uprave. Radno vreme filijala je svakog radnog dana 07.30 – 15.00. (moguće je da će se radno menjati zbog policijskog časa).

        2. Elektronsko podnošenje putem portala Poreske uprave ePorezi

Za ovaj način podnošenja poreske prijave, lice koje podnosi poresku prijavu (obveznik, ovlašćeno lice) mora posedovati kvalifikovani elektronski sertifikat (e-potpis) izdat od strane ovlašćenog sertifikacionog tela. Sve informacije o pribavljanju i korišćenju elektronskog sertifikata možete dobiti na sajtovima ovlašćenih sertifikacionih tela:

        3. Elektronsko podnošenje preko elektronske pošte (e-pisarnica)

Tokom otežanog rada usled pandemije korona virusa, Poreska uprava je otvorila posebne mejl adrese za prijem podnesaka elektronskim putem (tzv. e-pisarnice). Spisak adresa elektronske pošte koje primaju podneske elektronskim putem objavljene su na sajtu Poreske uprave.

        4. Slanje poreske prijave poštom

Poreska prijava se šalje poštom na pisarnice Poreske uprave koje su sada određene kao jedine koje rade sa strankama. Spisak adresa je objavljen na sajtu Poreske uprave.

Preporuka je da se poreska prijava i prateća dokumentacija šalju preporučeno, kako bi obveznik imao dokaz da je poreska prijava podneta u zakonskom roku.

Prema informacijama koje trenutno imamo, šalteri pošte za slanje pošiljki još uvek rade sa fizičkim licima s tim što je i njihov način rada izmenjen, a radno vreme skraćeno. Skrećemo pažnju da se u ovim okolnostima može desiti da pošta obustavi rad sa fizičkim licima ili da postane nemoguće da se pošiljka preda na šalteru pošte (npr. kod uvođenja 24h policijskog časa).

        5. Podnošenje poreske prijave preko drugog lica

Da bi neko drugo lice imalo mogućnost da u ime obveznika podnese poresku prijavu, neophodno je da poseduje ovlašćenje, potpisano od strane obveznika.

Za podnošenje poreske prijave opisano pod tačkom 1), 3) i 4) potrebno je da obveznik potpiše i notarizuje ovlašćenje koje daje drugom licu.

Za podnošenje poreske prijave preko portala Poreske uprave (ePorezi), od strane drugog lica, potrebno je da obveznik ovlasti to lice za podnošenje poreske prijave putem Obrasca PEP. Ovaj Obrazac Poreskoj upravi može se podneti fizički, poštom ili elektronskom poštom.

Napomena

Napominjemo da su ovo trenutno mogući načini podnošenja poreskih prijava i da se oni mogu promeniti usled situacije vezane za vanredno stanje. O bilo kakvim promenama BDO tim će vas redovno obaveštavati.