Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila što bolju i personalizovaniju uslugu. Korišćenjem ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Molimo pročitajte našu politiku privatnosti za više informacija o kolačićima koje koristimo i kako da ih obrišete ili blokirate.
 • Tax Highlights - Decembar 2018-3
Newsletter:

Tax Highlights - Decembar 2018-3

28 decembar 2018

PRIMENA MULTILATERALNE KONVENCIJE U SRBIJI

Stupanje na snagu Multilateralne konvencije o primeni mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti u odnosu na poreske ugovore (Multilateralna konvencija)

U junu 2017. godine Srbija je, zajedno sa drugih 68 jurisdikcija, potpisala Multilateralnu konvenciju. Jedan od ciljeva donošenja Multilateralne konvencije jeste sprečavanje poreskog planiranja koje koristi praznine i neusaglašenost poreskih propisa za „veštačko“ umanjenje poreske osnovice, odnosno za premeštanje dobiti u zemlje gde se ekonomska aktivnost ne odvija (ili se odvija u malom obimu).

Usvajanjem Multilateralne konvencije na jednostavniji način će se omogućiti izmena pojedinih rešenja koja su sadržana u Ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (UIDO) koje je Srbija potpisala sa drugim jurisdikcijama.

Jedna od bitnijih promena koju donosi Multilateralna konvencija predstavlja uvođenje takozvanog testa osnovnog razloga (PPT – Principal Purpose Test), na osnovu kog se neće odobravati pogodnosti predviđene UIDO ukoliko se, uzimajući u obzir sve relevantne činjenice i okolnosti, osnovano može zaključiti da je sticanje pogodnosti iz UIDO (npr. povoljniji poreski tretman određene transakcije) bio jedan od osnovnih razloga tog aranžmana ili transakcije.

Kako bi se pojedine odredbe UIDO-a koje je Srbija zaključila sa drugim jurisdikcijama izmenile neophodno je da Multilateralna konvencija stupi na snagu kako za Srbiju tako i za drugu jurisdikciju. Za Srbiju je Multilateralna konvencija stupila na snagu 1. oktobra 2018. godine.  S tim u vezi, stupanje na snagu Multilateralne konvencije može dovesti do značajnih implikacija na poslovanje srpskih poreskih obveznika sa inostranstvom.

Pored toga, važno je naglasiti da je datum stupanja na snagu izmena koje donosi Multilateralna konvencija u odnosu na određeni UIDO različit u zavisnosti od vrste poreza na koje se takve izmene primenjuju (porez po odbitku ili ostali porezi na koje se odnosi UIDO).

Drugim rečima, Multilateralna konvencija će se u odnosu na poreze po odbitku primenjivati od 1.1.2019. kod sledećih UIDO:

 • Austrija;
 • Poljska;
 • Slovenija;
 • Ujedinjeno Kraljevstvo;

Za preostale vrste poreza, koji su obuhvaćeni u dole navedenim UIDO, početak primene Multilateralne konvencije u 2019. godini je sledeći:

 • Austrija, od 01.04.2019;
 • Poljska, od 01.04.2019;
 • Slovenija, od 01.04.2019;
 • Ujedinjeno Kraljevstvo, od 01.04.2019;
 • Francuska, od 01.07.2019;
 • Litvanija, od 01.07.2019;
 • Malta, od 01.10.2019;
 • Slovačka, od 01.07.2019.