• Tax Highlights - Februar 2019-2
Newsletter:

Tax Highlights - Februar 2019

14 februar 2019

GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2018. GODINU

Obavezu plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana imaju fizička lica rezidenti, kao i nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije ukoliko njihov godišnji neto prihod, ostvaren u 2018. godini prelazi iznos od RSD 2,470,644.

Oporezivanje dohotka vrši se progresivnim stopama i to tako što se stopom poreza od:

  • 10% oporezuje se godišnji iznos neto prihoda od RSD 2,470,644, a do iznosa od RSD 4,941,288;
  • 15% oporezuje se godišnji iznos neto prihoda preko RSD 4,941,288.

Lični odbici iskazani procentualno u odnosu na prosečnu godišnju zaradu zaposlenom isplaćenu u Republici za 2018. godinu iznose:

  • 40% za poreskog obveznika – RSD 329,419
  • 15% za izdržavanog člana porodice – RSD 123,532.

Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% od dohotka za oporezivanje.

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana za 2018. godinu je 15. maj 2019. godine. Poreska prijava se podnosi u elektronskoj formi ili pisanom obliku – neposredno ili putem pošte.