Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila što bolju i personalizovaniju uslugu. Korišćenjem ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Molimo pročitajte našu politiku privatnosti za više informacija o kolačićima koje koristimo i kako da ih obrišete ili blokirate.
  • Tax Highlights - Januar 2020
Newsletter:

Tax Highlights - Januar 2020

31 januar 2020

Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, uslovima za njeno umanjenje, kao i o kriterijumima koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu

 

Dana 7. decembra 2019. godine stupila je na snagu Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, uslovima za njeno umanjenje, kao i o kriterijumima koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu (Sl. glasnik RS, broj 86/19, u nastavku: „Uredba“). Uredba je doneta na osnovu člana 134. stav 2. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara (Sl. glasnik RS, br. 95/18 i 49/19, u nastavku „Zakon“). Uredbom se bliže utvrđuju aktivnosti pravnih lica i preduzetnika koje imaju negativan uticaj na životnu sredinu.

Obveznik naknade je pravno lice i preduzetnik koje zagađuje životnu sredinu na osnovu stepena negativnog uticaja na životnu sredinu.

Visina naknade prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu i šiframa delatnosti za pravna lica i preduzetnike utvrđena je Uredbom i prilogom koji čini sastavni deo Uredbe. Obavezu plaćanja naknade utvrdiće rešenjem jedinica lokalne samouprave na osnovu podnete prijave. Obveznik podnosi prijavu nadležnoj lokalnoj administraciji do 31. jula svake godine za godinu za koju se utvrđuje obaveza. Utvrđenu obavezu obveznik plaća u jednakim mesečnim ratama, u roku od 15 dana za prethodni mesec.

Naknada ne može biti veća od 0,4% prihoda od aktivnosti koje utiču na životnu sredinu na osnovu ostvarenog godišnjeg prihoda obveznika iz finansijskih izveštaja iskazanih za prethodnu godinu.

Privredna društva su u Uredbi razvrstana po stepenu zagađenja, a u okviru njega po veličini na osnovu Zakona o računovodstvu. Za svaki stepen zagađenja, a po veličini određen je iznos godišnje naknade. Pregled godišnjih iznosa naknade prema pomenutim kriterijumima dat je u tabeli niže.

 

Razvrstavanje obveznika

Negativan uticaj na životnu sredinu

Veliki - iznos naknade u RSD

Srednji - iznos naknade u RSD

Mali - iznos naknade u RSD

Velika pravna lica

2.000.000,00

1.000.000,00

500.000,00

Srednja pravna lica

500.000,00

250.000,00

125.000,00

Mala pravna lica

200.000,00

100.000,00

50.000,00

Mikro pravna lica i preduzetnika

20.000,00

10.000,00

5.000,00

 

Nepodnošenje prijave i neplaćanje naknade može dovesti do prekršajne odgovornosti za pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu ili preduzetnika u skladu sa Zakonom.

Propisane kazne za pravna lica su od 500.000 RSD do 2.000.000 RSD i 10.000 RSD do 100.000 RSD za odgovorno lice u pravnom licu.

Kazne za preduzetnike su od 10.000 RSD do 500.000 RSD.