Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila što bolju i personalizovaniju uslugu. Korišćenjem ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Molimo pročitajte našu politiku privatnosti za više informacija o kolačićima koje koristimo i kako da ih obrišete ili blokirate.
  • Tax Highlights - Jun 2021
Newsletter:

Tax Highlights - Jun 2021

29 jun 2021

ISKAZIVANJE OSNOVICE I PDV U RAČUNIMA KADA JE NAKNADA NAPLAĆENA U STRANOJ VALUTI 

Novim Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost koji je u primeni od 1. jula 2021. godine, predviđena je izmena i dopuna odredbi koje se odnose na elemente koje treba da sadrži račun za izvršeni promet dobara i usluga ako se naknada naplaćuje u stranoj valuti tako da:

  • iznos osnovice i iznos PDV, odnosno iznos naknade za pojedinačne promete dobara, odnosno usluga može biti iskazan u stranoj valuti,
  • podaci o ukupnom iznosu osnovice i ukupnom PDV moraju biti iskazani u dinarima.

Navedeno znači da ovu obavezu, pored obveznika PDV koji vrše promet za koji postoji obaveza obračuna PDV, ima i obveznik PDV koji vrši:

  1. promet dobara i usluga za koji se ne obračunava PDV iz razloga što nije predmet oporezivanja jer se smatra da je izvršen u inostranstvu (u skladu sa članom 11. i članom 12. Zakona o PDV);
  2. promet dobara i usluga na koji se ne obračunava PDV iz razloga što je za taj promet propisano poresko oslobođenje u skladu sa članom 24. i članom 25. Zakona o PDV (npr. izvoz dobara);

a naknadu naplaćuje u stranoj valuti, odnosno u ovim slučajevima postoji obaveza da se u računu podatak o ukupnoj naknadi iskaže u dinarima.