Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila što bolju i personalizovaniju uslugu. Korišćenjem ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Molimo pročitajte našu politiku privatnosti za više informacija o kolačićima koje koristimo i kako da ih obrišete ili blokirate.
  • Tax Highlights - Mart 2020
Newsletter:

Tax Highlights - Mart 2020

24 mart 2020

Prvi set poreskih mera - Usvojena Uredba o poreskim merama za vreme Vanrednog stanja

 

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o poreskim merama za vreme vanrednog stanja sa ciljem ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled COVID-19.

Produžetak perioda odlaganja plaćanja dugovanog poreza - Za poreske obveznike koji imaju odlaganje plaćanja dugovanog poreza prema odredbama člana 73. do člana 74b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: Zakon), odnosno obveznicima koji već imaju potpisan Sporazum o odlaganju poreskog duga, Poreska uprava neće za vreme trajanja vanrednog stanja po službenoj dužnosti poništiti sporazum (počev od rate koja dospeva u martu mesecu 2020. godine). Naime, Poreska uprava u tom slučaju neće ukinuti rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza i neće radi naplate sprovoditi postupak prinudne naplate, pri čemu se takođe u posmatranom periodu neće obračunavati kamata u smislu člana 75 i 76 Zakona.

Poreska kamata za vreme vanrednog stanja – za vreme vanrednog stanja na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije.