• Tax Highlights - Oktobar 2018
Newsletter:

Tax Highlights - Oktobar 2018

12 oktobar 2018

SPORAZUM O SOCIJALNOJ ZAŠTITI SA KINOM STUPIO NA SNAGU

Sporazum o socijalnoj sigurnosti između Republike Srbije i Narodne Republike Kine je potvrđen 26. septembra 2018. godine a u primeni je od 05. oktobra 2018. godine.

U skladu sa odredbama sporazuma, radnici iz Kine upućeni na rad u kompanije osnovane u Republici Srbiji će biti oslobođeni obaveze plaćanja penzionog i invalidskog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti u Republici Srbiji, dok će srpske kompanije i srpski zaposleni imati isti tretman u Kini.

Na zaposlena lica jedne ugovorne strane koja su upućena od strane kompanije na rad u državu druge ugovorne strane, primenjuju se pravni propisi prve strane  u toku prvih 60 meseci, a trajanje se može produžiti za još 24 meseca.

Ovaj sporazum će pomoći izbegavanje dvostrukog obračunavanje doprinosa za osiguranje i smanje troškovi kompanija u državama ugovornicama. Sve navedeno podstiče razvoj bilateralnih ekonomskih i trgovinskih veza.