Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila što bolju i personalizovaniju uslugu. Korišćenjem ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Molimo pročitajte našu politiku privatnosti za više informacija o kolačićima koje koristimo i kako da ih obrišete ili blokirate.
 • Tax Highlights - Oktobar 2019
Newsletter:

Tax Highlights - Oktobar 2019

11 oktobar 2019

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

 

Na sednici Narodne skupštine održanoj dana 7.10.2019. godine usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku, s tim što će se većina odredbi primenjivati od 01.01.2020. godine. Odredbe koje se odnose na izmenu članova 24. i 26.  će se primenjivati od 15.10.2019. godine.

Najvažnije izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost odnose se na sledeće:

 • Uređen je poreski tretman izdavanja i prenosa vrednosnih vaučera:
  • kod jednonamenskih vrednosnih vaučera obaveza obračunavanja PDV nastaje danom prometa vaučera;
  • kod  višenamenskih vrednosnih vaučera obaveza obračunavanja PDV nastaje u trenutku korišćenja vaučera (zamene višenamenskog vaučera za dobra i usluge);
 • Precizirana su pravila za određivanje poreskog dužnika- strano lice je obavezno da se evidentira u sistem PDV i kada u Republici Srbiji vrši promet dobara koji je oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza;
 • Uređen je način utvrđivanja mesta prometa dobara koji se vrši na brodu, letilici ili vozu, kao i način utvrđivanja mesta prometa usluga prodaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta na brodu, letilici ili u vozu;
 • Izvršene su dopune čl. 16 koji se odnosi na izdavanje računa kao momenta nastanka poreske obaveze kod:
  • usluga neposredno povezanih sa prenosom, ustupanjem i davanjem na korišćenje autorskih i srodnih prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova, kao i drugih prava intelektualne svojine, kao i usluga tehničke podrške prilikom korišćenja softvera, hardvera i druge opreme na određeni vremenski period;
 • Precizirano je utvrđivanje procenta srazmernog poreskog odbitka i ukinuta je obaveza podele prethodnog poreza ako je utvrđeni procenat srazmernog poreskog odbitka najmanje 98%;
 • Izmenjen je član 44. kojim je bliže  uređena mogućnost i način ispravke greške u računu u kojem je pogrešno iskazan PDV.