Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila što bolju i personalizovaniju uslugu. Korišćenjem ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Molimo pročitajte našu politiku privatnosti za više informacija o kolačićima koje koristimo i kako da ih obrišete ili blokirate.
  • Tax Highlights - Oktobar 2020
Newsletter:

Tax Highlights - Oktobar 2020

19 oktobar 2020

SAOPŠTENJE PORESKE UPRAVE O KONTROLI PRIHODA IZ INOSTRANSTVA

Poreska uprava Republike Srbije je 13.10.2020. na svom sajtu objavila saopštenje kojim poziva poreske obveznike fizička lica da samoinicijativno (dobrovoljno) prijave prihode koje su ostvarili iz inostranstva i plate neprijavljene poreske i druge obaveze po tom osnovu kako bi izbegli prekršajnu odgovornost. Naime, Poreska uprava je, na osnovu raspoloživih podataka o uplatama iz inostranstva, utvrdila da postoji veliki broj fizičkih lica koja nisu prijavila prihode i ispunila poreske obaveze, i prema saopštenju koje je dato, ta lica su identifikovana.

Svrha saopštenja je da podstakne fizička lica da, u skladu sa članom 182b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, samoinicijativno prijave i plate poreske i druge obaveze nastale po osnovu prihoda iz inostranstva, pre pokretanja postupka poreske kontrole ili prekršajnog postupka koji mogu povlačiti prekršajne kazne ili krivičnu odgovornost.

Poreska prijava koja se podnosi u slučaju ostvarivanja prihoda iz inostranstva se podnosi na Obrascu PP OPO i može biti podneta fizički – lično ili putem pošte i elektronskim putem (uz posedovanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata). Zakonski rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreske obaveze je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda.

U zavisnosti od vrste prihoda i statusa osiguranja fizičkog lica, poreski obveznik je u obavezi da plati porez ili porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje po osnovu primljenih prihoda.

U slučaju da je po osnovu prihoda koji su ostvareni u/iz druge države, porez na dohodak građana po tom osnovu plaćen u toj drugoj državi, poreski rezidenti Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, imaju pravo da porez plaćen u drugoj državi koriste kao poreski kredit, odnosno svoju poresku obavezu utvrđenu u Republici Srbiji mogu umanjiti za iznos poreza plaćenog u drugoj državi. Kako bi se koristilo pravo na poreski kredit, poreski obveznik mora posedovati potvrdu nadležnog poreskog organa druge države da je porez plaćen sa navedenim iznosom. 

BDO Srbija pruža uslugu analize konkretne poreske situacije, definisanja poreskog tretmana i u skladu sa tim, pripreme i podnošenja poreske prijave PP OPO za potrebe fizičkih lica. U nastavku su dati kontakti Poreskog odeljenja.