Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila što bolju i personalizovaniju uslugu. Korišćenjem ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Molimo pročitajte našu politiku privatnosti za više informacija o kolačićima koje koristimo i kako da ih obrišete ili blokirate.
  • Tax Highlights - Oktobar 2021
Newsletter:

Tax Highlights - Oktobar 2021

11 oktobar 2021

NOVI ZAKON O FISKALIZACIJI

Skupština Republika Srbija usvojila je novi Zakon o fiskalizaciji  („Zakon“) dana 17. decembra 2020. godine, a koji je stupio na snagu 29. decembra 2020. godine. Zakon će početi da se primenjuje od 1. novembra 2021. godine, sa prelaznim periodom do 30. aprila 2022. godine.

U toku prelaznog perioda, svi obveznici fiskalizacije, su u obavezi da uvedu nova hardverska i/ili softverska rešenja, u pogledu Elektronskih fiskalnih uređaja, preko kog obveznik fiskalizacije izdaje fiskalni račun i prenosi relevantne podatke u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave („SUF“).

Novim zakonom je definisano da su obveznici fiskalizacije:

  • svi obveznici poreza na dobit pravnih lica koji vrše promet na malo (pravna lica, udruženja koja ostvaruju prihode od prodaje dobara i usluga na tržištu i dr.)
  • svi obveznici poreza na prihod od samostalne delatnosti koji vrši promet na malo.

Predmet fiskalizacije prema novom Zakonu je:

  • promet dobara i usluga na malo
  • primljeni avans za promet na malo

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, ne postoji za:

  • promet drugim pravnim licima i preduzetnicima, osim ako se promet vrši u maloprodajnom objektu;
  • promet fizičkom licu u PDV i fizičkom licu koje je nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva a koje se opredelilo da vodi poslovne knjige, osim ako se promet vrši u maloprodajnom objektu.

Obim delatnosti koje potpadaju pod fiskalizaciju je proširen dok su neke delatnosti i dalje izuzete od evidentiranja prometa na malo preko fiskalnog uređaja. Pregled ovih delatnosti dat je u tabeli na kraju dokumenta.

Kao pomoć za prelazak na novi sistem, Vlada Republike Srbije će odobriti subvencije u ukupnom iznosu od RSD 6 milijardi, odnosno u iznosu od EUR 100 po prodajnom objektu i EUR 100 po fiskalnom uređaju.

U nastavku je pregled datuma vezanih za postupak prelaska na novi sistem u skladu Zakonom:

  • od 1. oktobra 2021. godine, poreski obveznik je u obavezi da prijavi svoje poslovne jedinice/prodajne objekate u kojima je neophodno posedovati elektronski fiskalni uređaj, putem portala Poreske Uprave, ePorezi i prijavi se na servis eFiskalizacije.
  • od 15. oktobra. 2021 do kraja Januara 2022. poreski obveznici će moći da se prijave za subvenciju države, odnosno novčanu pomoć za prelazak na novi sistem i to za svaku poslovnu jedinicu/prodaji objekat i za svaki uređaj.
  • od 1. novembra 2021. godine počinje tranzicioni period, kako bi obveznici mogli da postepeno prelaze na novi model fiskalizacije. Rok za potpuni prelazak je 30.april 2022.

Lista delatnosti koja je oslobođena od evidentiranja prometa na malo preko fiskalne kase:

49.31 - Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika

49.32 - Taksi prevoz

52.21 - Uslužene delatnosti u kopnenom saobraćaju

53.10 - Poštanske aktivnosti javnog sektora

61 - Telekomunikacije

64 - Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova

65 - Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja

66 - Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju

69.10 - Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja

75.00 - Veterinarske delatnosti

84.30 - Obavezno socijalno osiguranje

85 - Obrazovanje, osim delatnosti iz grane 85.5 – Ostalo obrazovanje

86 - Zdravstvene delatnosti – zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

87 - Socijalna zaštita sa smeštajem

88 - Socijalna zaštita bez smeštaja

94.91 - Delatnost verskih organizacija