Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila što bolju i personalizovaniju uslugu. Korišćenjem ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Molimo pročitajte našu politiku privatnosti za više informacija o kolačićima koje koristimo i kako da ih obrišete ili blokirate.
  • Legal Highlights - Decembar 2018
Newsletter:

Legal Highlights - Decembar 2018

27 decembar 2018

VODIČ ZA EVIDENTIRANJE STVARNOG VLASNIKA REGISTROVANOG U CENTRALNU EVIDENCIJU

Ministarstvo privrede je 24. decembra objavilo Vodič za evidentiranje stvarnog vlasnika registrovanog subjekta u Centralnu evidenciju (u daljem tekstu: Vodič za evidentiranje stvarnog vlasnika), a u cilju pružanja pomoći registrovanim subjektima u ispunjenju zakonske obaveze koja se odnosi na registraciju stvarnog vlasnika u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika koju će uspostaviti Agencija za privredne registre Republike Srbije do 31.12.2018. godine.

Vodič za evidentiranje stvarnog vlasnika je objavljen na internet stranici Ministarstva privrede, a može mu se pristupiti i preko objavljenog linka na internet stranici Agencije za privredne registre.

OBAVEZA EVIDENTIRANJA

Ovlašćena lica za zastupanje u registrovanim subjektima su dužna da najkasnije do 31.01.2019. godine evidentiraju stvarnog vlasnika registrovanog subjekta.

Evidentiranje stvarnog vlasnika će se vršiti elektronskim putem uz upotrebu kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis pristupanjem portalu Centralne evidencije.

POSTUPAK EVIDENTIRANJA

Vodič za evidentiraje stvarnog vlasnika je detaljno prikazao postupak evidentiranja stvarnog vlasnika, putem korišćenja oznaka i podoznaka osnova za sticanje svojstva stvarnog vlasnika.

Navedene oznake i podoznake su uvedene Pravilnikom o sadržini Centralne evidencije radi sporovođenja evidentiranja stvarnih vlasnika registrovanog subjekta (“Sl.glasnik RS” br. 98/2018) (u daljem tekstu: Pravilnik), a o čemu je pisano u prethodnom broju Legal Highlights.

Ovlašćeno lice registrovanog subjekta po pristupanju Centralnoj evidenciji će izvršiti odabir jedne od oznaka koje su propisane Pravilnikom (OSV 1, OSV 2, OSV 3, OSV 4, OSV 5, OSV 6 i OSV 7) u zavisnosti od osnova po kojem je stvarni vlasnik određen.

Nakon odabira jednog od ponuđenih osnova, ovlašćeno lice će izabrati podoznaku kojom se bliže definiše stvarni vlasnik i to ukoliko su u pitanju osnovi OSV 1, OSV 4 i OSV 5, a nakon odabira podznake će izvršiti evidentiranje  stvarnog vlasnika.

Ukoliko su u pitanju osnovi za utvrđivanje stvarnog vlasnika OSV 2, OSV 3, OSV 6 i OSV 7 evidentiranje stvarnog vlasnika se vrši nakon izbora osnova.

Primera radi ukoliko ovlašćeno lice izabere oznaku za osnov evidentiranja stvarnog vlasnika OSV 1 što je slučaj kada je stvarni vlasnik određen po osnovu vlasništva u udelima/akcijama ili po osnovu prava glasa, potrebno je da se dalje izvrši izbor odgovarajuće podoznake od moguće dve:

  • OSV 1A ukoliko je u pitanju vlasništvo nad udelima/akcijama ili
  • OSV 1B ukoliko je u pitanju pravo glasa.

Ukoliko je izabrana podoznaka OSV 1A, vrši se dalje odabir u zavisnosti da li je reč o neposrednom vlasništvu ili posrednom vlasništvu. Podoznaka OSV 1A/N se bira u slučaju da je u pitanju neposredno vlasništvo nad udelima/akcijama, a podoznaka OSV 1A/P u slučaju da je u pitanju posredno vlasništvo nad udelima/akcijama.

Nakon izvršenog izbora jedne od ove dve podoznake evidentiraju se podaci o stvarnom vlasniku unosom njegovog ičnog imena i JMBG ukoliko je u pitanju domaće lice, odnosno broj pasoša ukoliko je u pitanju stranac, a zatim se unosi i podatak o procentu udela/akcija stvarnog vlasnika u registrovanom subjektu.

U slučaju odabira podoznake OSV 1B na isti način bi se izvršio odabir podoznake u zavisnosti da li je u pitanju neposredni ili posredni imalac prava glasa, pa se podoznaka OSV 1B/N bira ukoliko je u pitanju neposredni imalac prava glasa, a podoznaka OSV 1B/P ukoliko je u pitanju posredni imalac prava glasa.

Nakon odabira podoznake se dalje evidentiraju  podaci o stvarnom vlasniku.

Ukoliko se izabere oznaka OSV 2, a što je slučaj kada je stvarni vlasnik određen po osnovu preovlađujućeg uticaja na vođenje poslova i donošenja odluka, sledeći korak je evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku (lično ime, JMBG, broj pasoša i dr.).

Postupak evidentiranja po osnovu Izbora narednih oznaka OSV 3, OSV 4 i OSV 5 se vrši na isti način u skladu sa opisom oznaka i podoznaka definisanim Pravilnikom.

Oznake OSV 6 i OSV 7 se biraju kada se kao stvarni vlasnik evidentira fizičko lice koje je registrovano za zastupanje i to:

OSV 6 u slučaju kada ne postoji fizičko lice koje bi ispunjavalo uslove za evidentiranje oznakama OSV 1 – OSV 4;

OSV 7 u slučaju kada nisu dostupni svi podaci, odnosno potpuna dokumentacija za određivanje fizičkog lica koje bi ispunjavalo uslove za evidentiranje oznakama OSV 1 – OSV 4.

Nakon izbora jedne od ove dve navedene oznake evidentiraju se podaci o fizičkom licu registrovanom za zastupanje u subjektu, odnosno o fizičkom licu koje je registrovano kao član organa tog subjekta.

OBJAVA I DOSTUPNOST PODATAKA

Podaci o stvarnom vlasniku se objavljuju na portalu Agencije za privredne registre istovremeno po evidentiranju, s tim da pravno dejstvo prema trećim licima proizvode narednog dana od dana objavljivanja na internet stranici Agencije za privredne registre.

Centralna evidencija predstavlja javnu, jedinstvenu i centralizoivanu bazu podataka o stvarnim vlasnicima (fizičkim licima) privrednih subjekata registrovanih u Republici Srbiji.