• Legal Highlights - Izmene i dopune Zakona o privrednim društvima
Newsletter:

Legal Highlights - Izmene i dopune Zakona o privrednim društvima

26 septembar 2018

Skupština Republike Srbije je 8, juna 2018, godine usvojila najnovije izmene i dopune Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon).

Zakon je objavljen u “Službenom glasniku RS” br. 44/2018 i stupio je na snagu 09.06.2018. godine, s tim da je kod najvećeg broja izmenjenih odredbi primena odložena počev od 01.10.2018. godine, a odredbe koje se odnose na osnivanje i organizovanje evropskog društva i evropske grupacije ekonomskog interesa se primenjuju od 01.01.2022. godine.

Razlozi usvajanja Zakona ogledaju se u činjenici da su tokom primene prethodnog Zakona o privrednim društvima uočeni problemi u praksi što je uslovilo obavezu uređenja pojedinih pitanja na drugačiji način, ali i obavezi usaglašavanja postojećih propisa sa propisima Evropske unije što je upravo i dovelo do uvođenja različitih oblika organizovanje evropskog društva.

Svakako treba istaći da je ovim poslednjim izmenama i dopunama prethodni Zakon o privrednim društvima pretrpao značajne izmene i dopune, ali će ovim prikazom biti iznete samo one koje su po našem mišljenju najbitnije, odnosno one za koje su BDO klijenti pokazali interesovanje.

Ceo prikaz preuzmite klikom na Download