Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila što bolju i personalizovaniju uslugu. Korišćenjem ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Molimo pročitajte našu politiku privatnosti za više informacija o kolačićima koje koristimo i kako da ih obrišete ili blokirate.
  • Legal Highlights - June 2018
Članak:

Legal Highlights - June 2018

08 jun 2018

ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 25.maja 2018. godine usvojila Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika (u daljem tekstu: Zakon). Zakon je dana 31.05.2018. godine objavljen u “Službenom glasniku RS” br. 41/2018 i stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja, odnosno dana 08.06.2018. godine.

Usvojen tekst Zakona je identičan Predlogu Zakona koji je predstavljen u prethodnom izdanju Legal Highlights; najvažnije, suštinske odredbe koje prikazuju pojmove i određenja (stvarni vlasnik, centralna evidencija, rokovi za postupanje,  kaznene odredbe i dr.) nisu pretrpele nikakve izmene i dopune. 

U tom smislu u ovom prikazu se nećemo ponovo na njih osvrnuti, ali ćemo zbog važnosti ponovo ukazati na definisane obaveze i rokove za postupanje registrovanih privrednih subjekata prema Zakonu, koji su dužni da:

- Najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona odrede stvarnog vlasnika registrovanog subjekta;

- U roku od deset godina od dana evidentiranja podataka o stvarnom vlasniku imaju i čuvaju odgovarajuće, tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih se određuje stvarni vlasnik registrovanog subjekta;

- Na zahtev nadležnog državnog organa i Narodne banke Srbije učine dostupnim, odnosno dostave tražena dokumenta koja se odnose na stvarnog vlasnika;

- Najkasnije do 31.01.2019. godine evidentiraju podatke o stvarnom vlasniku privrednog subjekta osnovanog do 31.12.2018. godine.

Uspostavljanje centralne evidencije je povereno Agenciji za privredne registre sa rokom do 31.12.2018. godine.

Dakle, kao zaključak se može izvesti da su u ovom trenutku registrovani privredni subjekti kod kojih u postojećoj evidenciji Agencije za privredne registre nije utvrđen stvarni vlasnik u smislu Zakona, dužni da obezbede sva potrebna dokumenta koja određuju stvarnog vlasnika, dok je rok za evidentiranje stvarnog vlasnika u centralnoj evidenciji do 31.01.2019.godine.

Preduslov za evidentiranje stvarnog vlasnika je obaveza Agencije za privredne registre da obezbedi aplikativni softver za uvođenje centralne evidencije, te uspostavi centralnu evidenciju, dok će se podazakonskim aktima koji će se doneti najkasnije u roku od 3 meseca od dana stupanja na snagu Zakona bliže urediti sam postupak evidentiranja.