Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila što bolju i personalizovaniju uslugu. Korišćenjem ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Molimo pročitajte našu politiku privatnosti za više informacija o kolačićima koje koristimo i kako da ih obrišete ili blokirate.

Prevencija i rehabilitacija, ključne za primenu novog koncepta “Nega starijih zasnovana na kreiranju vrednosti”

26 jun 2018

U izveštaju koji je pripremio BDO “Novi pogledi na negu starijih ljudi”, ističe se podatak o znatno većem broju “nezdravih godina života” nego što je to najčešće prihvaćeno. Među stanovištvom starijim od 65 godina, u 10 zemalja u kojima je BDO vršio istraživanja, utvrđeno je da broj godina koje starija osoba može da potroši u lošem zdravstvenom stanju iznosi čak 12 (na primeru Nemačke). Ovaj podatak je u suprotnosti sa opštim verovanjem da penzija predstavlja "zlatne godine života".

U izveštaju "Novi pogledi na negu starijih ljudi ", BDO daje prikaz strategija i mogućnosti kako za javni sektor tako i za privatne organizacije sa ciljem da se poveća broj godina zdravog života putem investicija i primene novog koncepta “value-based eldery care”.

Briga o starijima zasnovana na povećanju vrednosti

Kako se očekivani životni vek konstantno povećava, troškovi pružanja nege starijim osobama rastu. BDO napominje da čak i zemlje sa najzdravijim stanovništvom  podržavaju primenu alternativa tradicionalnim metodama zbrinjavanja i nege starijih. To se pre svega odnosi na inicijative usmerene na pametnija ulaganja u preventivne mere i rehabilitaciju nakon bolesti. Prelazak sa koncepta visine naknada (naknada za uslugu) na koncept stvaranja vrednosti (plaćanje zasnovano na isporučenoj vrednosti) imaće značajan uticaj na zdravstvene sisteme. Stvaranje vrednosti za pacijenta-klijenta je u centru pažnje.

Još jedan od načina je stvaranje privlačnijih uloga za multidisciplinarne stručnjake koji zajednički rade u pružanju efikasnije zaštite. BDO pokazuje kako upotreba tehnologije može pomoći u ublaživanju efekta nedostatka stručnjaka koji se binu o starijim ljudima. Inicijative kao što su centralizovano vođene i integrisane evidencije pacijenata kojima je potrebna nega, mogu delimično da prevaziđu ovu oskudicu kroz poboljšanje razmene informacija i efikasniju alokaciju i organizaciju rada stručnjaka uključenih u negu starijih. Primeri su “telecare” i “telehealth”, koji će omogućiti ljudima da duže ostanu kod kuće i da se brzo vraćaju kući nakon otpuštanja iz bolnice. Veštačka inteligencija odnosno angažovanje robota predstavlja takođe jedan od načina za suočavanje sa nedostatkom radne snage.

Promene u vrsti nadoknade će dovesti do novih poslovnih modela za brigu o starijim ljudima

BDO zaključuje da će za primenu koncepta nege starijih zasnovanoj na kreiranju vrednosti biti potrebni novi biznis modeli i nove vrste ulaganja. Pre svega to znači fokusiranje napora na prevenciju i rehabilitaciju, kao i podsticanje inovacija. Ovo ide ruku pod ruku sa značajnim socijalnim izdacima koji neminovno postavljaju pitanja o poreklu i volumenu investicija kao i o očekivanim rezultatima, upozorava BDO.

Preuzeto sa BDO