ŠTA DRŽI MOBILNE OPERATERE BUDNIM? FOREX, A NE NETFLIX

17 jul 2018

Rukovodioci u telekomunikacijama više ne posmatraju uticaj novih tehnologija kao osnovni rizik kojem je izloženo njihovo poslovanje. Kao prvi rizik na “top 5” listi najvećih rizika, ističe se nestabilnost deviznog kursa. Ovo su najnoviji rezultati istraživanja poslovnih rizika u telekomunikacijama koje je sproveo BDO, ispitujući stavove menadžera u 60 telekomunikacionih kompanija koje posluju širom sveta. Sigurnu pozicioniranost na tržištu i uspeh u trci za inovativnost remete događaji poput spajanja kompanija AT&T Time Warner i Verizon/Yahoo i ponude koju je Comcast dao za kupovinu Fox-a.  

Najnovije istraživanje BDO-a “2018 Telecommunications Risk Factor Survey” pokazuje da su pet najznačajnijih rizika sa kojima se suočavaju telekomunikacione kompanije:

1. Kursna lista / Promenljivost u kretanju vrednosti stranih valuta
2. Povećana konkurencija
3. Brzi napredak i primena novih tehnologija
4. Pristup izvorima finansiranja
5. Pritisak kamatnih stopa

Tržište telekomunikacija je naročito osetljivo na promene u deviznim kursevima zbog rastuće “prekogranične” baze klijenata – čije stvaranje je omogućeno procesom globalizacije i upotrebom interneta. Svetski incidenti poput Brexit-a, severnokorejskih pregovora, razne promene u regulativama i trgovačkog rata Donalda Trump-a su samo neki od događaja koji podstiču brze promene u deviznim kursevima.

U telekomunikacijama neophodna su značajna ulaganja u održavanje i izgradnju infrastukture kako bi se ispunila tehnološki napredna očekivanja tržišta, što predstavlja osnovu za pojavu sledeća dva rizika na BDO “top 5” listi rizika: pristup izvorima finansiranja i pritisak kamatnih stopa. Kreditni rejtinzi u industriji nisu više na nivoima koje su nekada imali, a takođe profit po korisniku se smanjuje što uzrokuje da pristup izvorima finansiranja predstavlja značajan rizik. Istovremeno, menadžeri u telekomunikacijama procenjuju da je rizik postizanja profitabilnosti 3 puta veći nego u 2017. godini. Prema rezultatima istraživanja BDO-a rizici u vezi sa povećanjem tržišnog udela porasli su 100%, a rizik od zasićenja / smanjenja tržišta telekomunikacija povećan je za 80%.
            
Tradicionalne kompanije se postepeno razvijaju - Telekomunikacije ublažavaju rizike

Jasan trend koji se može videti u ovogodišnjem istraživanju BDO-a je da menadžeri u telekomunikacijama generalno izveštavaju o nižim nivoima rizika nego ranije - trend koji se posebno odnosi na finansijske i regulatorne rizike. Anketa BDO-a je utvrdila da industrija u celini ima sve proaktivniji pristup rizicima i da je zauzeta diversifikacijom poslovanja. Telekomunikaciona preduzeća ulaze na nova tržišta, posebno na ona gde je zastupljena primena tehnologija. Ovaj trend bi mogao da se rezimira kao težnja da telekomunikacione kompanije postanu "unified-coms” odnosno kompanije koje na jednom mestu objedinjuju sve aspekte i vrste komunikacija.

To su samo neki od zaključaka ovogodišnjeg istraživanja BDO-a o faktorima i trendovima koji predstavljaju rizike za telekomunikacije. U svom četvrtom po redu istraživanju BDO je sakupio i analizirao stavove menadžera iz oko 60 telekomunikacionih kompanija koje posluju širom sveta.  Sadržane su i analize uobičajenih trendova u telekomunikacijama: digitalna transformacija, opterećenje koje stvaruju pojedine regulative, rast sajber-ratovanja, makroekonomska i politička nestabilnost

Izvor: BDO Global