Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila što bolju i personalizovaniju uslugu. Korišćenjem ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Molimo pročitajte našu politiku privatnosti za više informacija o kolačićima koje koristimo i kako da ih obrišete ili blokirate.

IZBEGAVANJE MEĐUNARODNOG DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I PDV ASPEKT PREKOGRANIČNIH TRANSAKCIJA

22 januar 2019

Privredna komora Crne Gore je organizovala 22. januara 2019. godine seminar „Izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja i PDV aspekt prekograničnih transakcija” na kojem su predavači bili  Bojan Čepić, direktor Odeljenja za poresko savetovanje BDO Srbija i Uroš Preočanin, menadžer u Odjeljenju poreskog savetovanja iz BDO Srbija.

Prema rečima prof. dr Mladena Perazića, direktora Sektora za obrazovanje i kvalitet u Privrednoj komori Crne Gore, cilj seminara je bio da se u svetlu velikih poreskih promena, koje se odigravaju na globalnom i lokalnom nivou, razmotre ključni aspekti međunarodnog oporezivanja, načini na koje utiču na lokalno poslovanje, problemi u praksi i metode za njihovo prevazilaženje.

Međunarodno dvostruko oporezivanje se javlja kod prekograničnih transakcija velikih kompanija i multinacionalnih korporacija koje posluju u više država. Drugim rečima, u situacijama kada dve države istim porezom oporezuju poreskog obveznika po osnovu istog predmeta oporezivanja (dohotka ili imovine).

Predavači su tokom seminara predstavili zakonska rešenja, međudržavne ugovore i mehanizme otklanjanja/umanjenja dvostrukog oporezivanja, uz osvrt na poresku regulativu u Crnoj Gori.

- Praksa u Crnoj Gori je po ovom pitanju prilično slična kao u zemljama regiona. Sve zemlje u regionu pokušavaju da što više prate poresku regulativu EU, pa sve propise koji se odnose na PDV, porez na dobit i međunarodno dvostruko oporezivanje teže da usaglase sa evropskim kako bi eliminisali razlike u legislativi – rekao je predavač Bojan Čepić.

On dodaje da praksa poreskih organa u regionu varira i to ne samo od zemlje do zemlje, već i od grada do grada. Ocenjuje da je ona prilično nepredvidljiva, što je jedan od velikih problema.

- To je posledica ne samo propisa, već i pristupa države privredi, što rezultira različitim poreskim kontrolama – rekao je on.

Naglasio je značaj teme sa aspekta privrede koja, pre svega, traži izvesnost u poslovanju.

- Investitori žele da znaju šta ih očekuje u budućnosti, bar u smislu primene propisa koja mora da bude konzistentna, sa ravnomernim poreskim opterećenjem, te da propisi budu usaglašeni sa razvijenim zemljama. Još ima prostora za unapređenje u ovoj oblasti – zaključio je Čepić.

Uroš Preočanin smatra da Crna Gora u oblasti transfernih cena treba da i dalje unapređuje sistem.

- Prema našim informacijama očekuje se donošenje podzakonskih akata, što će doprineti značajnijem pomaku u ovoj oblasti – kazao je Preočanin.

Mere za izbegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja mogu biti unilateralne (predviđene domaćim poreski propisima) i međunarodne - bilateralne ili multilateralne (predviđene ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja). Na seminaru je istaknuto i da Crna Gora trenutno primenjuje više od 40 međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Izvor: preuzeto sa web sajta PK Crne Gore