.

Branka Markovic

Partner u Sektoru za poresko savetovanje i Sektoru za računovodstvo i obračun zarada

Telekomunikacije, tehnologija i informacije | Proizvodni sektor | Nekretnine

Usluge računovodstva i poslovne podrške | Direktno oporezivanje | Usluga obračuna zarada (payroll) | Indirektno oporezivanje | Poreski punomocnik | Transferne cene | Međunarodno poresko planiranje | Poresko savetovanje i administriranje za strana fizička lica | Poreski Due diligence | Poreska revizija / simulacija poreske kontrole | Pružanje podrške u postupcima pred nadležnim poreskim organima | Ostale usluge | BDO Tax News: aplikacija za mobilne telefone