.

Uroš Preočanin

Partner u Sektoru za poresko savetovanje

Finansijski sektor | Telekomunikacije, tehnologija i informacije | Proizvodni sektor | Turizam, hotelijerstvo, ugostiteljstvo i zabava | Nekretnine

Direktno oporezivanje | Indirektno oporezivanje | Poreski punomocnik | Transferne cene | Međunarodno poresko planiranje | Poresko savetovanje i administriranje za strana fizička lica | Poreski Due diligence | Poreska revizija / simulacija poreske kontrole | Pružanje podrške u postupcima pred nadležnim poreskim organima | Ostale usluge | BDO Tax News: aplikacija za mobilne telefone