Tax Highlights - Mart 2023

GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2022. GODINU

Obavezu plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana imaju fizička lica rezidenti, kao i nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije ukoliko njihov godišnji neto prihod, zarađen u 2022. godini prelazi iznos od RSD 3.719.376.

Oporezivanje dohotka vrši se progresivnim stopama i to tako što se stopom poreza od:

 • 10% oporezuje se godišnji iznos neto prihoda od RSD 3.719.376, a do iznosa od RSD 7.438.752;
 • 15% oporezuje se godišnji iznos neto prihoda preko RSD 7.438.752.

Obveznici koji na dan 31. decembar 2022. godine imaju manje od 40 godina života imaju pravo na dodatno umanjenje oporezivog prihoda u iznosu od RSD 3.719.376 (neoporezivi iznos). Dodatno umanjenje odnosi se na tri vrste oporezivih prihoda:

 1. zaradu;
 2. oporezive prihode od samostalne delatnosti; i
 3. oporezive prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine.

Dodatno umanjenje ne odnosi se na sledeće vrste prihoda:

 1. oporezivi prihod od nepokretnosti;
 2. oporezivi prihod od davanja u zakup pokretnih stvari;
 3. oporezivi prihod sportista i sportskih stručnjaka;
 4. oporezivi prihod od pružanja ugostiteljskih usluga;
 5. oporezivi drugi prihod;
 6. prihodi rezidenata ostvareni i oporezovani u drugoj državi.

Lični odbici iskazani procentualno u odnosu na prosečnu godišnju zaradu zaposlenom isplaćenu u Republici za 2022. godinu iznose:

 • 40% za poreskog obveznika – RSD 495.917;
 • 15% za izdržavanog člana porodice – RSD 185.969.

Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% od dohotka za oporezivanje.

Ukoliko obveznik izvrši ulaganje u alternativni investicioni fond, odnosno u kupovinu investicione jedinice alternativnog investicionog fonda priznaje mu se pravo na poreski kredit na račun godišnjeg poreza na dohodak građana najviše do 50% ulaganja izvršenog u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez na dohodak građana.

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana za 2022. godinu je 15. maj 2023. godine. Poreska prijava se podnosi isključivo u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Napomena: Propisano je da će prijave formirati, nadležni poreski organ na osnovu podataka iz službenih evidencija, i tako formirane prijave će postaviti na portal Poreske uprave najkasnije do 1. aprila 2023. godine.

Poreski obveznik je dužan da izvrši izmenu, odnosno dopunu poreske prijave ukoliko za tim ima potrebe i podnese je u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Ukoliko poreski obveznik ne podnese poresku prijavu u zakonskom roku, Poreska uprave će podneti prijavu po službenoj dužnosti umesto njega. Od trenutka podnošenja poreske prijave počeće da teče kamata za neblagovremeno plaćanje poreske obaveze.

Prijavite se da dobijate poslednje BDO vesti i publikacije

Please fill out the following form to access the download.