• Usluge

Poresko savetovanje

Naš tim čine eksperti za primenu poreske regulative u Republici Srbiji.Deo smo mreže BDO International što nam omogućava brz pristup lokalnim poreskim propisima svih država.Kao jedna od većih konsultantskih mreža na svetu, sa preko 1.400...

Poslovno savetovanje

Da li Vam je potreban savet? Naš sektor savetovanja u poslovnim transakcijama formiran je da pruži savete i pomoć kompanijama, posrednicima i javnim ustanovama kako da smanje rizik, poboljšaju rezultate i stvore vrednost.

Poslovne usluge i autsorsing

Pouzdana finansijska administracija igra ključnu ulogu u vođenju profitabilnog biznisa. Pružamo pomoć kompanijama da razviju finansijske administracije i učine ih efikasnijim. Naš tim poseduje pravu kombinaciju veština koja može da omogući da...