BDO Srbija, članica je BDO International Limited i čini deo međunarodne BDO mreže nezavisnih firmi članica.

BDO je brend za BDO mrežu i za svaku od firmi članica BDO-a.

Ako imate pritužbu ili spor sa našom firmom, našim partnerima, osobljem ili izvođačima, savetujemo vam da nas obavestite o tome.

Kako nas kontaktirati povodom ovih pitanja?

Ako ste partner ili ste angažovani od strane BDO SERBIA i želite da nam izrazite zabrinutost, pristupite linku ispod i popunite formular. Ukoliko želite da priložite dokumente ili druge relevantne informacije, pošaljite ih na bdo@bdo.co.rs

Required fields are marked with an asterisk (*).