Neprofitne organizacije

Neprofitne organizacije

Svi mi u BDO smo svesni značaja razvoja neprofitnih organizacija. Naš tim stručnjaka poseduje kvalitetno znanje o ovom sektoru jer smo u prošlosti savetovali dobrotvorne organizacije i školske ustanove. Osim revizorskih i poreskih saveta, našim klijentima davali smo savete i u oblasti pripajanja, sarađivali u procenjivanju nekretnina, strateškom planiranju i korporacijskom strukturisanju. Preko naše BDO mreže u mogućnosti smo da koristimo iskustva i stečena znanja ostalih članica BDO i tako našim klijentima pružimo usluge najvišeg kvaliteta.