Prirodni resursi

Prirodni resursi

Kompanije u ovoj oblasti svakodnevno se susreću sa brojnim izazovima i često im je teško da prevaziđu određene situacije. Neke poteškoće na koje kompanije iz ovog sektora nailaze su tehnološke promene i prilagođavanje zakonima o životnoj sredini. BDO Srbija je tu da pomogne da se rizici prevaziđu i iskoriste, da se poveća efikasnost i da se ostvari profit. BDO je poznat po pripremanju i pružanju poreskih i poslovnih saveta nekim od najačih kompanija u svetu iz ovog sektora. Zbog svog poznavanja lokalnog tržišta i mogućnosti korišćenja znanja iz BDO globalne mreže, BDO Srbija je Vaš savršen izbor.