IT usluge

IT usluge

U okviru BDO revizije, formirano je Odeljenje za reviziju informacionih sistema, gde rade profesionalci sa titulama CISA i CISM.

Odeljenje za reviziju IS, zajedno sa svojim klijentima, radi na identifikaciji i otklanjanju nedostataka u organizaciji, funkcionisanju i upravljanju informacionim sistemima, kao i optimizaciji resursa.

Naši profesionalci pomažu klijentima u proceni IT rizika, organizaciji bezbednosti, proveri integriteta i raspoloživosti podataka.

Revizija IS bazirana je na BDO metodologiji, međunarodno priznatoj COBIT metodologiji, standardu ISO 27001, a uz podršku CAAT alata.

Proizvod našeg angažovanja podrazumeva izveštaj o uočenim nedostacima, kao i preporuke za otklanjanje istih i načina za izbegavanje i/ili ublažavanje potencijalnih rizika.

Takođe, naša angažovanja su usmerena na povećanje integracije poslovnih funkcija sa funkcijom informacionih tehnologija, obezbeđenje optimalne primene resursa IS i podizanje nivoa kvaliteta upravljanja IS.