IT Usluge

Kontinuitet poslovanja

Pomoć u izradi analize uticaja na poslovanje (BIA ) i plana za nastavak poslovanja.