• Kontinuitet poslovanja

Kontinuitet poslovanja

 

Pomoć u izradi analize uticaja na poslovanje (BIA ) i plana za nastavak poslovanja.