Usluge u oblasti spajanja i preuzimanja

Kupovina privrednih društava

BDO Srbija pruža usluge savetovanja privrednim društvima koja sprovode strategiju rasta kroz kupovinu kapitala (većinskog ili manjinskog udela) ili imovine drugih društava. Naš tim za spajanja i preuzimanja uključen je u celokupan proces kupovine – od identifikovanja ciljnih društava (targeta) za preuzimanje u Srbiji i drugim državama u regionu Jugoistočne Evrope, sve do potpisivanja Ugovora o kupoprodaji i zaključenja transakcije.

Proces savetovanja prilagođava se prema specifičnim potrebama svakog našeg klijenta i, u najvećem broju slučajeva, obuhvata sledeće faze:

  1. priprema za transakciju: uključujući identifikovanje ciljnih društava (targeta) za kupovinu, po potrebi; 
  2. preliminarna analiza i procena vrednosti: u dogovoru sa klijentom, sadrži izradu procene vrednosti kapitala ili imovine;  
  3. due diligence, pregovori i zaključenje transakcije: u saradnji sa ostalim servisnim linijama BDO, podrazumeva finansijski, poreski i komercijalni due diligence targeta, kao i podršku prilikom pregovora o kupoprodaji i zaključenja transakcije.