Usluge u oblasti spajanja i preuzimanja

Prodaja privrednih društava

BDO Srbija nudi usluge savetovanja privrednim društvima na koji način da maksimiziraju vrednost svog biznisa ili imovine prilikom prodaje. BDO Srbija poseduje značajno iskustvo stečeno u postupku privatizacije u Srbiji, kao i prilikom savetovanja privatnih društava u postupku prodaje kapitala (većinskog ili manjinskog udela) ili imovine.

Naš angažman u postupku prodaje obuhvata sve faze – od identifikovanja potencijalnih investitora, preko procene vrednosti kapitala ili imovine, do posredovanja u pregovorima, strukturiranja i zaključenja transakcije. Tipičan proces savetovanja naših klijenata sastoji se iz sledećih faza:

  1. priprema za transakciju: u dogovoru sa klijentom, uključuje izradu šire i uže liste potencijalnih investitora, pripremu Investicionog profila (Tizera), Informacionog memoranduma i druge dokumentacije, kao i procenu vrednosti kapitala ili imovine; 
  2. marketing i selekcija investitora: podrazumeva komunikaciju sa investitorima, sve do dostavljanja neobavezujuće finansijske ponude za kupovinu;  
  3. due diligence, pregovori i zaključenje transakcije: po potrebi, sadrži organizovanje Sobe sa podacima za svrhu due diligence-a od strane investitora, kao i posredovanje prilikom pregovora o kupoprodaji, strukturiranja i zaključenja transakcije.