Procene vrednosti i poslovno planiranje

Procene vrednosti i poslovno planiranje

BDO Srbija pruža usluge u oblasti procene vrednosti kapitala i imovine za različite potrebe, u skladu sa Međunarodnim standardima procene (IVS), primenom priznatih metoda procene i korišćenjem ažurnih baza podataka i publikacija namenjenih profesionalnim proceniteljima. Takođe, BDO pruža usluge izrade studija izvodljivosti za projekte svojih klijenata (uključujući istraživanje tržišta, finansijsku analizu i finansijski plan), kao i poslovnih (biznis) planova za potrebe pribavljanja finansiranja ili refinansiranja. Ovi dokumenti su čest preduslov za odobravanje novčanih sredstava od strane banaka, državnih razvojnih institucija (FZR), međunarodnih razvojnih institucija (EBRD, IFC), venture capital fondova, itd.

Naš tim procenitelja okuplja iskusne profesionalce koji kontinuiranom edukacijom i pohađanjem kurseva i seminara iz oblasti procene drže korak sa savremenim trendovima i problematikom u ovoj oblasti. Naši procenitelji su članovi relevantnih udruženja kao što su Američko udruženje procenitelja (American Society of Appraisers) i Nacionalno udruženje procenitelja Srbije. Imajući u vidu da procene vrednosti predstavljaju koliko nauku toliko i umetnost, naša posvećenost, iskustvo, kao i proaktivni i kreativni pristup ključni su za svaki pojedinačni zadatak procene. BDO Srbija ima bogato iskustvo u proceni vrednosti sledećih predmeta procene:

 1. kapitala i finansijskih instrumenata (udeli, akcije, ostale HoV);
 2. materijalne imovine (nekretnine, postrojenja i oprema, investicione nekretnine, biološka sredstva);
 3. nematerijalne imovine (brendovi/žigovi, patenti, licence, gudvil, itd.);
 4. izgubljene dobiti i/ili prouzrokovane ekonomske štete;
 5. investicionih poduhvata (investicione studije / studije izvodljivosti);

Procene vrednosti se mogu raditi za veliki broj različitih potreba. Naš tim je izvršio mnogobrojne procene vrednosti za potrebe:

 1. finansijskog izveštavanja u skladu sa:
  • MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema
  • MRS 40 – Investicione nekretnine
  • MRS 38 – Nematerijalna imovina
  • MRS 36 – Umanjenje vrednosti imovine (testovi impariteta)
  • MSFI 3 – Poslovne kombinacije (alokacija kupoprodajne cene)
  • MSFI 13 – Odmeravanje fer vrednosti
 2. isplate nesaglasnih akcionara u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (članovi 474, 475, 259);
 3. prinudnog otkupa odnosno prava na prodaju akcija u vlasništvu manjinskih akcionara u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (članovi 515, 516, 522, 475, 259);
 4. emisije akcija, zamenljivih obveznica i varanata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (član 260, 263);
 5. utvrđivanja osnivačkog uloga u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (član 51, 52, 57)
 6. potencijalnog sticanja/prodaje udela ili imovine u sklopu transakcija preuzimanja privrednih društava;
 7. utvrđivanja odnosa srazmerne zamene akcija/udela u sklopu statusnih promena privrednih društava;
 8. podnošenja poreske prijave;
 9. izražavanja mišljenja o pravednosti (fairness opinion);
 10. donošenja drugih strateških odluka.

Visokokvalitetna usluga procene može obezbediti plaćanje ili dobijanje prave cene u transakciji. Dobro pripremljeni i jasno dokumentovani zaključci u vezi sa vrednošću pomažu našim klijentima u razumevanju prihoda, vrednosti posla i/ili poreskih posledica. Procena vrednosti takođe može pomoći da se klijentova strategija usmeri na pravi način, učvrsti pozicija koju poseduje ili zaštiti investicija. Kakvi god da su ciljevi zbog kojih je procena neophodna, profesionalni procenjivači BDO Srbija imaju znanje i iskustvo potrebno za pružanje temeljnog i potkrepljnog zaključka. Naše iskustvo je dodatno prošireno tokom procesa privatizacije i ova činjenica nam omogućava da pružimo vrhunski nivo usluga.

Novije reference

Procene vrednosti kapitala i akcija

Godina Kompanija Lokacija Sektor Industrija
2016. AXA Neživotno osiguranje ado Beograd, Srbija Finansije Osiguranje
2016. AXA Životno osiguranje ado Beograd, Srbija Finansije Osiguranje
2016. Mlekara Šabac ad Šabac, Srbija Proizvodnja Mlečni proizvodi
2016. Medela ad Vrbas, Srbija Proizvodnja Konditorski proizvodi
2015. Hemofarm ad Vršac, Srbija Proizvodnja Farmaceutska industrija
2015. Rubin ad Kruševac, Srbija Proizvodnja Proizvodnja i trgovina grožđem i vinom
2015 Chip Card ad Beograd, Srbija Finansije Procesiranje transakcija
2015 Luka Dunav ad Pančevo, Srbija Transport Rečna luka
2012, 2014. Banka Poštanska štedionica ad Beograd, Srbija Finansije Bankarstvo
2014 Politika ad Beograd, Srbija Proizvodnja Izdavaštvo i štampa
2012, 2013. Alltech Serbia ad Senta, Srbija Proizvodnja Proizvodnja kvasca
2012, 2013, 2014. NLB banka ad Beograd, Srbija Finansije Bankarstvo
2012, 2013, 2014. Jugoinspekt ad Beograd, Srbija Usluge Kontrolne organizacije
2012 Trayal ad Kruševac, Srbija Proizvodnja Proizvodnja pneumatika
2012 Hladnjača Apatin ad Apatin, Srbija Proizvodnja Zamrznuta hrana
2012 Soko Štark ad Beograd, Srbija Proizvodnja Konditorski proizvodi

 

Procene vrednosti za finansijsko izveštavanje

Godina Kompanija Lokacija Sektor Industrija
2015. (FI 2014) Luka Dunav ad Pančevo, Srbija Transport Rečna luka
2015. (FI 2014) Milan Blagojević ad Smederevo, Srbija Proizvodnja Grejna tela
2014 Superprotein ad Zrenjanin, Srbija Proizvodnja Stočna hrana
2014 Magnavita holding ad Zrenjanin, Srbija Proizvodnja Stočna hrana
2010-2014 Dalewest ltd Nikozija, Kipar Veleprodaja Putnička vozila
2013 Rafinerija nafte Brod Brod, RS Proizvodnja Prerada nafte
2013 Štampa sistem ad Beograd, Srbija Maloprodaja Lanac kiosaka

 

Procene vrednosti imovine

Godina Kompanija Lokacija Sektor Industrija
2016. Capital Plaza Podgorica, Crna Gora Nekretnine  
2016. Mlekara Šabac ad Šabac, Srbija Proizvodnja Mlečni proizvodi
2015 Hotel Mogren Budva, Crna Gora Ugostiteljstvo Hotelijerstvo
2014 Hotel Budva Budva, Crna Gora Ugostiteljstvo Hotelijerstvo
2014 Kombinat aluminijuma Podgorica, Crna Gora Proizvodnja Obojeni metali
2014 Atel doo Kovin, Srbija Poljoprivreda Stočarstvo/ratarstvo
2013 Andrićgrad doo Višegrad, RS Ugostiteljstvo  
2013 Morka Gora doo Mokra Gora, Srbija Park prirode  
2012 Hladnjača Apatin ad Apatin, Srbija Proizvodnja Zamrznuta hrana
2012 Soko Štark ad Beograd, Srbija Proizvodnja Konditorski proizvodi

 

Poslovni planovi

Godina Društvo Lokacija Sektor Industrija
2015 Rudnik boksita Nikšić Nikšić, Crna Gora Proizvodnja Metalurgija
2015 Kombinat aluminijuma Podgorica, Crna Gora Proizvodnja Obojeni metali
2014 mts banka Beograd, Srbija Finansije Bankarstvo
2014 Albus ad Novi Sad, Srbija Proizvodnja Hemija
2014 Pekarska industrija ad Pančevo, Srbija Proizvodnja Prehrana
2014 Atel doo Kovin, Srbija Poljoprivreda Stočarstvo/ratarstvo
2013 Andrićgrad doo Višegrad, RS Ugostiteljstvo  
2013 Morka Gora doo Mokra Gora, Srbija Park prirode  
2012 Hladnjača Apatin ad Apatin, Srbija Proizvodnja Zamrznuta hrana
2012 Soko Štark ad Beograd, Srbija Proizvodnja Konditorski proizvodi