Kontroling

Kontroling

Uspešno upravljanje privrednim društvom i ostvarivanje profita od menadžmenta iziskuje ne samo poznavanje operativnih i finansijskih procesa, već i temeljno poznavanje uzročno-posledičnih veza između ova dva aspekta poslovanja. Upravljanje koje za najvažniji cilj ima profitabilnost podrazumeva transparentnost, odnosno donošenje odluka zasnovanih na tačnim informacijama i sa svešću o tome kakve su posledice tih odluka.

Kako bi svojim klijentima pomogao da bolje razumeju sve faktore koji utiču na profitabilnost društva, BDO Srbija pruža usluge uvođenja kontrolinga. U cilju stvaranja sistema za bolje upravljanje, klijent od BDO Srbija dobija:

  • jasno definisan metod planiranja koji daje uvid u buduće poslovanje, zahvaljujući čemu se u ranoj fazi mogu prepoznati problemi, preduzeti potrebne mere i time izbeći negativna iznenađenja;
  • konstantno praćenje poslovanja društva metodama kontrolinga koje prikazuju menadžmentu odstupanja ostvarenog od planiranog i omogućavaju pravovremeno reagovanje i efikasnije upravljanje;
  • analizu na kraju perioda koja jasno pokazuje gde su uzroci problema i šta treba uraditi kako se u budućnosti oni ne bi ponovili;
  • lakše predstavljanje budućeg poslovanja bankama i ostalim potencijalnim finansijerima, što omogućava povoljnije uslove kreditiranja;
  • jednostavan i jasan uvid u poslovanje potencijalnim kupcima tj. novim vlasnicima, čime se uvećava vrednost društva pri eventualnoj prodaji.

Osim usluge uvođenja, BDO pruža i usluge eksternog kontrolinga, pri čemu naš tim preuzima procese redovnog planiranja, izveštavanja i analize. Na taj način klijent štedi na troškovima zarada, prepuštajući pri tome proces u ruke ekspertima.

BDO poseduje značajno iskustvo u analizi i savetovanju kompleksnih poslovnih organizacija. Tim profesionalaca sa međunarodnim iskustvom, specijalizovanih u oblasti kontrolinga garantuje usluge najvišeg profesionalnog nivoa.