Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila što bolju i personalizovaniju uslugu. Korišćenjem ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Molimo pročitajte našu politiku privatnosti za više informacija o kolačićima koje koristimo i kako da ih obrišete ili blokirate.
  • Upravljanje rizikom

Upravljanje rizikom

Upravljanje rizikom prema definiciji Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission COSO je: "Proces na koji utiče odbor direktora preduzeća, menadžment i ostali zaposleni, koji se primenjuje prilikom definisanja strategije i širom preduzeća, koji je kreiran sa ciljem da se identifikuju potencijalni događaji koji mogu uticati na preduzeće i da se rizicima upravlja tako da oni ostanu u granicama koje organizacija može da podnese (risk appetite), te da obezbedi razumno uveravanje u pogledu ostvarivanja ciljeva organizacije".

Naš pristup podrazumeva:

  • Model upravljanja rizikom
  • Kreiranje risk registra i matrice rizika kompanije
  • Ocena rizika