Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila što bolju i personalizovaniju uslugu. Korišćenjem ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Molimo pročitajte našu politiku privatnosti za više informacija o kolačićima koje koristimo i kako da ih obrišete ili blokirate.
  • Integritet procesa

Integritet procesa

 

Najznačajnije reforme u oblasti internih kontrola su se dogodile uvođenjem COSO framework-a i američkog zakona o reformi računovodstva (US Sarbanes Oxley Act) iz 2002. godine. U vezi sa tim, pružamo usluge:

  • SOX usluge (readiness & attestation)
  • Top-Down Risk Assessment- analiza operativnog i finansijskog aspekta u cilju identifikacije i analiziranja finansijskog rizika za SOX 404, procena internih kontrola.
  • Entity Level Assessment -  primena prilagođenih upitnika zasnovanih na COSO modelu za identifikaciju, testiranje i dokumentovanje kontrola na nivou organizacionih jedinica.
  • SOX Control Diagnostic Assessment – pomoć pri unapređenju  SOX procena rizika.
  • SOX Documentation Solutions – dokumentovanje procesa kontrola okruženja, koje podrazumeva: dijagrame, opise procesa (flow chart) kontrolisanja.

SAS 70 (Service Organization Controls Audit) – kao najšire prihvaćen koncept usklađenosti, omogućava organizacijama da uporede svoje interne kontrole i procese sa  uspešnim organizacijama koje imaju najbolju praksu u ovoj oblasti.