Angažovanja na obavljanju ugovorenih postupaka

Angažovanja na obavljanju ugovorenih postupaka

 

Angažovanja na obavljanju ugovorenih postupaka su angažovanja u kojima je revizor angažovan da izvrši postupke koje po svojoj prirodi spadaju u revizorske. Između revizora i klijenta se sklapa ugovor u kome se tačno navode postupci i procedure koje revizor treba da sprovede. Na osnovu sprovedenih postupaka, revizor sastavlja izveštaj na osnovu koga klijent sam donosi svoje zaključke. Iz tog razloga, korisnici izveštaja moraju unapred da se slože sa procedurama i da znaju zašto su te procedure ugovorene, kako bi se izbeglo pogrešno tumačenje nalaza.