Obuka o MSFI

Obuka o MSFI

Računovodstveni (finansijski) izveštaj kompanije mora da bude usklađen sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja u svim materijalno značajnim stavkama i nedvosmisleno potvrđen izveštajem revizora. Odredbama Zakona o računovodstvu, velika pravna lica, matična pravna lica i javna društva primenjuju Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (MSFI).

Kada je u pitanju primena standarda u finansijskom izveštavanju, BDO tim vam može pružiti punu podršku.