Revizija finansijskih izveštaja

Revizija finansijskih izveštaja

BDO metodologija se bazira na proaktivnom pristupu. Efikasan proces revizije podrazumeva

  • Prepoznavanje rizičnih oblasti i fokusiranje na kvalitet procesa i kontrola,
  • Sprovođenje testova kojima se potvrđuju iznosi u finansijskim izveštajima i analiziraju razlozi za promene.

Mišljenje revizora o finansijskim izveštajima daje Vam najviši nivo pouzdanosti koji možete imati.