• Tax Highlights - Novembar 2017
Članak:

Tax Highlights - Novembar 2017

23 November 2017

ODLOŽENA PRIMENA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV

Primena Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV je odložena za 1. jul 2018. godine. Pri tome, Ministarstvo finansija je najavilo da će ova izmena biti sastavni deo izmena Zakona o porezu na dodatu vrednost, čije se usvajanje planira krajem 2017. godine.

ELEKTRONSKO PODNOŠENJE PORESKIH PRIJAVA

Odredbe Zakona o poreskom postupku i administraciji o podnošenju poreskih prijava za porez na imovinu u elektronskom obliku, stupaju na snagu 1. januara 2018. godine.

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon (PPI-3) i poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava (PPI-4) se podnose u elektronskom obliku.

Pored navedenih, od 01. januara 2018. godine, fizička lica i preduzetnici će elektronskim putem podnositi poreske prijave za porez na kapitalne dobitke (PPDG-3R), kao i za prihode od samostalne delatnosti za paušalno oporezivanje (PPDG-1R).

Fizička lica koja su u obavezi da podnesu poresku prijavu koja nije u vezi sa obavljanjem delatnosti mogu ove prijave podneti elektronskom ili u pismenom obliku (neposredno u Poreskoj upravi ili putem pošte).

NAJAVA: SPORAZUM O SOCIJALNOJ ZAŠTITI SA RUSIJOM

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je najavilo da će Sporazum o socijalnoj zaštiti sa Rusijom biti potpisan do kraja 2017. godine. Navedena informacija je od značaja za planiranje upućivanja na rad u drugu zemlju (upućivanje na rad srpskih državljana u Rusiju, kao i ruskih državljana u Srbiju).

Budite u toku o najnovijim poreskim vestima u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj i putem BDO Tax News aplikacije za mobilne telefone! Aplikacija je dostupna na:

  • Google Play Store - link
  • App store – link