• Poresko savetovanje

ZAŠTO BDO Srbija poresko savetovanje?

Naš tim čine eksperti za primenu poreske regulative u Republici Srbiji.

Deo smo mreže BDO International što nam omogućava brz pristup lokalnim poreskim propisima svih država.

Kao jedna od većih konsultantskih mreža na svetu, sa preko 1.400 kancelarija u više od 150 zemalja, eksperti smo za međunarodno poresko planiranje i pružanje saveta u oblasti međunarodnog poreskog prava.

Zapošljavamo stručnjake ekonomiste i pravnike, koji ažurno nadograđuju svoja znanja kroz treninge, kako na lokalnom, tako i na međunarodnom nivou.

Poreski sistem Republike Srbije je veoma obiman, nejasan i izložen čestim promenama. Radi ilustracije složenosti poreskog sistema Republike Srbije navešćemo par evidentnih podataka:

  • Trenutno je na snazi 12 poreskih zakona, 13 uredbi, 115 pravilnika i 52 vrste poreskih prijava.
  • Na zvaničnom internet sajtu Ministarstva finansija, u periodu od 01. januara 2005. do 15. novembra 2016. godine, objavljeno je oko 8.000 objašnjenja propisa iz oblasti poreskih zakona, od kojih se preko 3.500 odnosi na Zakon o porezu na dodatu vrednost. Sva zvanično objavljena mišljenja su aktuelna.

Gotovo je nemoguće da privredna društva, pored tekućih aktivnosti koje imaju, prate i poznaju svaki od relevantnih zakonskih i podzakonskih akata, iako nepostupanje u skladu sa njima povlači prekršajnu, a često i krivičnu odgovornost. Naši zaposleni su u svakom trenutku informisani o aktuelnim izmenama i specifičnostima za svaku branšu poslovanja.