Usluge računovodstva i poslovne podrške

Knjigovodstvene usluge

  • Evidentiranje svih finansijskih transakcija i obračuna
  • Prikupljanje celokupne dokumentacije na mesečnom nivou
  • Prikupljanje i obradu finansijske dokumentacije potrebne za izveštajni paket
  • Kontrolisanje ispravnosti dobijene dokumentacije
  • Knjiženje prema dnevno obavljenim transakcijama i u skladu sa računovodstvenim principima i MRS/MSFI
  • Usaglašavanje mesečnih/kvartalnih i godišnjih bilansa sa odgovarajućom dokumentacijom, uključujući izvode banaka, međukompanijske izveštaje i sve ostale relevantne izveštaje
  • Ažuriranje i vođenje registra osnovnih sredstava, uz obavezno mesečno usaglašavanje glavne knjige sa registrom
  • Usklađenost dokumentacije i knjiženja sa domaćim računovodstvenim standardima i propisima