Usluge računovodstva i poslovne podrške

Usaglašenost sa poreskim propisima

  • Sastavljanje i podnošenje svih zakonom predviđenih poreskih obračuna i izveštaja u skladu sa Zakonom o porezu na dobit, Zakonu o porezu na dodatu vrednost, Zakonu o porezu na dohodak građana, Zakonom o porezu na imovinu i ostalim relevantnim propisima iz ove oblasti.